Fleksibel utdanning

Fleksibel utdanning

Velkommen til hjemmesiden for UiTs prosjekt “Fleksibel utdanning”– både som leser og kanskje også som bidragsyter.

Underveisrapport for prosjektet finner du her.

 

Tildeling av støtte til prosjekter for 2011, 2012 og 2013 er nå gjort.

En oversikt over søknadene og tildelingene finner du her:

Tildeling 2011

Tildeling 2012

Tildeling 2013

Tildeling 2014

Meningen er at siden skal fungere som informasjons- og inspirasjonskanal for alle som er interessert i å utvikle fleksible studieopplegg eller bruke IKT i tilrettelegging av læringsaktiviteter. Og – for de som ikke helt vet om de er interessert, men som er nysgjerrig på hva det dreier seg om. I tillegg til informasjon fra styringsgruppen skal nettsiden brukes av fagmiljøene til å dele erfaringer knyttet til utvikling av IKT-støttete læringsformer. Vi vil etter hvert presentere “smakebiter” fra fleksible studier som er i gang, og gi tips om hvordan man kan komme i gang med tenke fleksibilisering av utdanning.

 

Blogg_BrittVigdisEkeli.jpg (Bredde: 100px) Britt-Vigdis Ekeli, leder for styringsgruppen

Et fleksibelt studietilbud med eksempler på

  • undervisning på nett
  • organisering av samlinger på nett
  • forelesninger
  • studiehverdagen

Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com