Måling av beinstruktur – Kan det bidra til å bedre diagnostisere beinskjørhet og dermed forebygge beinbrudd?

Måling av beinstruktur – Kan det bidra til å bedre diagnostisere beinskjørhet og dermed forebygge beinbrudd?

Dette forskningsprosjektet vil studere nærmere hvorfor noen kvinner etter overgangsalderen har høy beinomsetning, taper mye beinmasse og brekker beina, mens andre ikke gjør det. Vi tror at kvinner med brudd har en unormal beinstruktur, særlig i det ytterste ”skallet” i beinet, som ikke oppdages ved vanlig måling av beintetthet. Dette er en ny måte å tenke på når det gjelder beinskjørhet, og hvis dette er riktig, kan CT målinger bidra til å bedre identifisere de som har nytte av forebyggende behandling, slik at vi kan beskytte flere kvinner mot å brekke beina. Kvinner fra Tromsøundersøkelsen vil inviteres til å delta i denne case-kontroll studien.