Bioinformatikk plattform i integrert systembiologi

SYSBIO_logo2.pngNYHETER:

 

NOTUR2012: Scripting course for beginners

Python/Cython tutorial

June 11. 2012

Lecturer(s): Dr. Jonas Juselius, UiT., M.Sc. Dag Sverre Seljebotn, UiO

More info

 

 


 

Ansvarlig for siden: Erik Hjerde
Sist oppdatert: 03.05.2012 08:32

SYSBIO_logo.png

Banner - FUGE (Bredde: 180px)