AN-ROP

Outpatient clinics treating substance use disorders in Archangelsk and Northern Norway: Characteristics, psychiatric comorbidity and screening for it

AN-ROP

Prosjektleder: professor II Terje Øiesvold,
Biveiledere: professor Tore Sørlie og forsker Grigory Rezvy,
Ph.d.-stipendiat: Helene DahlSamarbeidspartner i Russland: Anatoly Bogdanov

Studien er en multisenter, krysskulturell tverrsnittstudie som inkluderer polikliniske pasienter i Arkhangelsk, Tromsø og Bodø. Formålet med studien er å beskrive de deltakende poliklinikkene, kartlegge psykiatrisk komorbiditet til ruslidelser og bestemme prediktiv validitet av et kartleggingsinstrument (SCL-10). Deltakerne blir bedt om å fylle ut instrumenter for egenvurdering, og blir i tillegg intervjuet (M.I.N.I.Plus, HoNOS). Studien er ment å generere ny kunnskap om temaene som er nevnt ovenfor.

 

English version

This is a multicenter, cross cultural and cross sectional study that includes patients from outpatient clinics in Archangelsk in Russia and Tromsø and Bodø in North-Norway. The aim of the study is to describe the outpatient clinics, map psychiatric and substance disorder comorbidity and determine predictive validity of a screening instrument (SCL-10). Participants are asked to fill in instruments for self judgement, and will also be interviewed (M.I.N.I. Plus, Honos). The study is meant to generate new knowledge on the topics mentioned above.  
Ansvarlig for siden: Eriksen, Elisabeth Leithe
Sist oppdatert: 19.09.2022 14:27