En norsk validering av ”The diagnostic interview for psychosis - DIP”

En norsk validering av ”The diagnostic interview for psychosis - DIP”

Prosjektleder: professor Brita Elvevåg og ph.d.-student Connie Malén Moen, Institutt for klinisk medisin, UiT - Norges arktiske universitet

Det diagnostiske intervju ”Diagnostic interview for psychosis (DIP)” er oversatt til norsk, og prøves ut på pasienter innlagt på de psykiatriske avdelinger på UNN. Man sjekker interrater reliabilitet, test-retest reliabilitet, og validitet mot SCID I. Studien er basis for å få den norske oversettelsen godkjent, og innarbeidet som rutineinstrument i psykiatrien. Resultatene kommer pasientene til gode direkte, ved at resultatet av intervjuet blir en del av pasientens journal. Studien danner grunnlaget for en hovedoppgave ved Institutt for psykologi, UiT, og en artikkel er under bearbeiding.