Psykososiale prediktorer for et ønske om kosmetisk kirurgi

Psykososiale prediktorer for et ønske om kosmetisk kirurgi

Psykososiale aspekter ved kosmetisk kirurgi

Prosjektleder Tore Sørlie, ph.d.-stipendiat Iina Marja Javo

 

Ubredelsen av kosmetisk kirurgi har økt kraftig de siste tiårene. Bortsett fra negativt kroppsbilde, har sosiale faktorer som det å ha bekjentskap med personer som har tatt kosmetisk kirurgi og det å ha blitt anbefalt av andre å ta kosmetisk kirurgi, tidligere vist seg å være sterkt assosiert med den enkeltes ønske om å ta kosmetisk kirurgi.

Denne studien er en spørreskjemabasert tverrsnittsstudie hvor vi ved hjelp av Statistisk Sentral Byrå i 2006 fikk trukket et tilfeldig utvalg på 3500 kvinner mellom 18 og 35 år i Troms og Finnmark. Foruten spørsmål om forholdet til egen kropp, eventuelle ønsker om eller gjennomført kosmetisk kirurgi, inneholdt spørreskjemaet en rekke spørsmål om den enkeltes bakgrunn, kontakt med venner og familie, tanker om seg selv og egne prestasjoner, psykiske reaksjoner og spisevaner. Svarprosenten var 56.

Hovedformålet med dette prosjektet var å undersøke en rekke potensielle psykososiale årsaker som kunne ligge til grunn for, eller være assosiert med, et ønske om kosmetisk kirurgi hos unge kvinner. I tillegg ønsket vi å undersøke de fire vanligste kosmetisk kirurgiske prosedyrene (brystforstørring, fettsuging, mageplastikk og neseoperasjon) hver for seg for å finne eventuelle forskjeller mellom gruppene. Som et ledd i dette undersøkte vi også prediktorer for et ønske om fettsuging hos kvinner som skåret positivt på spiseproblemer. Dette har så langt ført til to publiserte artikler i løpet av 2009 og 2010, samt én artikkel innsendt til vurdering for publikasjon.

Videre ønsker vi å sammenligne kvinner som har gjennomført kosmetisk kirurgi med kvinner som har gjennomført plastisk kirurgi på medisinsk indikasjon, ved å se på demografiske og psykososiale forhold, tilfredshet med inngrepet, samt prediktorer av tilfredshet med inngrepet. Denne artikkelen forventes å bli innsendt til vurdering for publikasjon i løpet av februar 2011.

Vitenskapelige artikler

  1. Javo, I.M., & Sørlie,T.: Psychosocial predictors of an interest in cosmetic surgery among young Norwegian women: A population-based study. Plastic and Reconstructive Surgery 2009; 124: 2142-8.
  2. Javo, I.M., & Sørlie,T.: Psychosocial characteristics of young Norwegian women interested in liposuction, breast augmentation, rhinoplasty, and abdominoplasty: A population-based study. Plastic and Reconstructive Surgery 2010; 125: 1536-43.