Hemodynamic and metabolic effects of intrauterine growth restriction on fetal cardiovascular function

Hemodynamic and metabolic effects of intrauterine growth restriction on fetal cardiovascular function

Fetal vekshemming: Hemodynamiske og metabolske konskvenser hos fosteret

I en dyremodell studerer vi hvordan veksthemming hos fosteret påvirker hjertets funksjon og metabolisme. Barn som veier mindre enn svangerskapslengden skulle tilsi ved fødselen har en betydelig økt risiko for hjertekarsykdom i voksen alder. Mekanismene bak dette er ikke godt nok kartlagt og det foreligger lite kunnskap om hvordan hjertes funksjon og metabolisme blir påvirket av veksthemming. Vi bruker en modell for kunstig morkakesvikt hos gravide marsvin. Ved å knyte av blodtilførselen til det ene av livmorens to horn vil fostrene på denne siden bli utsatt for en form for morkakesvikt som ligner på det vi kan se hos mennesker. Ved å bruke Doppler ekkokardiografi for undersøke hjertefunksjon og blodstrøm hos fostrene gjennom svangerskapet og sammenligner de veksthemmede fostrene med de friske fostrene i den andre delen av livmoren. Hos de nyfødte marsvinene undersøker vi hjertet med ikke-invasivt med Doppler ekkokardiografi og invasivt med trykk-/volumkonduktanskateter i venstre ventrikkel. Hjertets metabolisme undersøkes ex-vivo i en perfusjonsrigg.

Dette er et samarbeidsprosjekt med Forskergruppe for Kardiovaskulær forskning IMB ved professor Terje Larsen

Kontaktpersoner:

Professor Ganesh Acharya

PhD student Nils Thomas Songstad
Ansvarlig for siden: Songstad, Nils Thomas
Sist oppdatert: 06.04.2013 12:44