Effect of pressure and volume load on cardiac structure and function in pregnant rats

Effect of pressure and volume load on cardiac structure and function in pregnant rats

Vi bruker en rottemodell for å se på hvordan økt trykk- og volumbelastning av hjertet påvirker den gravide rottens sirkulasjon. Både hjertets struktur og funksjon kan bli påvirket av varige endinger i hemodynamikk, slik som vedvarende trykk- eller volumbelastning. Den fysiologiske hjertehypertrofien man ser ved en normal graviditet, har helt andre karakteristika på molekylært nivå enn patologisk hypertrofi. Lite er kjent om hvordan hemodynamikken påvirkes ved en patologisk trykk- /volumbelastning under svangerskapet. Vi studerer derfor hjertes funksjon, struktur og gen-uttrykksprofil i en modell på kronisk trykkbelastning (ved å administrere angiotensin II) og en modell på kronisk volumbelastning (ved å snøre av hovedpulsåren) i svangerskapet. Både maternell og føtal hjertefunksjon blir studert ikke-invasivt med Doppler ekkokardiografi og maternell funksjon blir målt invasivt ved hjelp av et trykk-/volumkonduktanskateter i venstre ventrikkel. Det tas prøver av hjerte, morkake og fosterhjerte som blir undersøkt morfologisk og for gen-uttrykk med PCR-array. En bedret forståelse av de patofysiologiske mekanismene ved patologisk trykk-/volumbelastning under svangerskapet vil være viktig for oppfølgingen av kompliserte svangerskap, både for å optimalisere behandlingen av den gravide og for å kunne finne riktig tidspunkt for forløsning.

Dette er et samarbeidsprosjekt med Forskergruppe for Kardiovaskulær forskning IMB ved professor Kirsti Ytrehus.

 

Kontaktpersoner:

Professor Ganesh Acharya

PhD student Nils Thomas Songstad
Ansvarlig for siden: Songstad, Nils Thomas
Sist oppdatert: 26.11.2010 15:58