Opp og NettOpp på innovasjonscamp “Give me SoMe dialog”

Opp og NettOpp presenteres på innovasjonscamp i Mosjøen torsdag 18. august 2022.

Vefsn kommune har sammen med kommunene Brønnøy, Alstahaug, Rana, Storuman, Gornji Milanovav (Serbia), samt orgnaisasjnene Sico, Helgeland Ungdomsråd og stiftelsen Med ungdom i fokus fått innvilget over 6 millioner fordelt på 3 år for å utvikle plattformer for digital kommunikasjon, informasjon og tjenesteyting for ungdom. Les mer om prosjektet her.

Prosjektet "Give me SoMe dialog" ønsker å utvikle en digital plattform for ungdom og forbedre tilbudet og tjenestene kommunene gir til sine unge innbyggere. Prosjektet ønsker å utvikle en nettside/app hvor man kan ha ung til ung dialog, en e-helsetjeneste, kunne melde seg på ulike aktiviteter og få den informasjonen en ung innbygger trenger.

Se programmet her: https://ungdom.com/give-me-some-dialog/