Banner

Konferanse: Program for folkehelsearbeid i kommunene 2021

Opp ble presentert 15. september 2021 på konferanse om Program for folkehelsearbeid i kommunene på Gardermoen.

Konferansen ble arrangert av Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og KS. Innlegget var en del av paralellsesjon C2: "Idémyldring om søknader til forskningsrådet om samarbeidsprosjekter".

Program for folkehelse har som et mål å styrke psykisk helse som en del av kommunens folkehelsearbeid. Opp vil kunne være et tiltak som en del av kommunens folkehelsearbeid som kan hjelpe alle unge til å ha det bra med seg selv og gi dem lett tilgjengelige verktøy når de trenger det uavhengig av bosted eller foreldreøkonomi.

Se her for mer informasjon om konferansen.