Banner

Innledere

Konferansier Inger-Gunn Sande er daglig leder i Nordnorsk Kommunikasjon. Bak seg har hun lang fartstid i ulike roller i NRK, blant annet som programleder og redaksjonssjef, og hun er også tidligere kommunikasjonsdirektør i Sjømatrådet. 

Instituttleder ved Norges fiskerihøgskole Petter Holm forsker på marin ressursforvaltning, vitenskapsstuder og lokal kunnskap, og institusjoner og institusjonelle endringsprosesser. 

Rektor ved Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet Dag Rune Olsen er opprinnelig professor i medisinsk fysikk og har strålingsfysikk og kreftbehandling som spesialfelt. Han har vært rektor ved UiT siden august 2021.   

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran kommer fra Lurøy i Nordland. Skjæran er nestleder i Arbeiderpartiet. Fiskeri- og havministeren har ansvaret for fiskeri- og havsaker i Nærings- og fiskeridepartementet, herunder ansvaret for fiskeri- og havbrukspolitikken, sjømatpolitikken og den maritime forsknings- og innovasjonspolitikken. Statsråden har også ansvar for kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Bjørn Petter Finstad er førsteamanuensis i fiskerihistorie, og han vil gi et historisk tilbakeblikk over historien til Norges fiskerihøgskole. 

 “Store tanker om små alger” - kan et nytt dyrkingskonsept kan bli en bioteknologisk sølvgruve?” – Richard Ingebrigtsen som er forsker ved Norges fiskerihøgskole med arbeidssted Finnfjordbotn.

Kommersiell mikroalgedyrking for utnyttelse av verdifulle forbindelser er ikke noe nytt. Imidlertid har de vanligste dyrkingskonseptene en del praktiske begrensinger som også har innvirket kraftig på hvilke arter man har kunnet dyrke. Utvikling av nye dyrkingskonsepter kombinert med LED teknologi gjør det mulig å ta i bruk arter som tidligere ikke har latt seg dyrke effektivt, herunder spesielt de litt større artene, noe som kan bli meget interessant økonomisk. 

 

NFH Studieprogram: Bioteknologi bachelor og master- Klara Stensvåg , professor ved Norges fiskerihøgskole og studieprogramleder for marin bioteknologi.
Hva vi trenger løsninger til i fremtiden som er basert på bioteknologisk kompetanse. 

Dsolve tar opp kampen mot forsøpling fra fiskeri og havbruk - Roger Larsen, professor i redkspateknologi ved Norges fiskerihøgskole.

Så mye som ca. 650.000 tonn plast-søppel stammer fra fiskeri og havbruk av de 8-12 millioner tonn verdens hav tilføres årlig. Mengden forventes å øke i årene som kommer. Rent hav er basis for framtidig fiskeri og akvakultur (jfr. FN’s bærekraftmål, særlig nr. 14 «Liv i havet»). Fiskeredskaper av moderne, plastbaserte materialer har vært med på å revolusjonere verdens fiskerier, men nå er det tid for å spørre: Skal plast-søppel bli næringens svøpe? 

 

The new experience-based master’s program in Ocean Leadership: An interfaculty initiative to help address complex societal challenges - Fern Wickson professor Norges fiskerihøgskole

Ocean Leadership is a part-time experience-based master’s program for professionals in marine or maritime sectors who want to advance the blue/green shift towards a sustainable future. The transdisciplinary program is focused on understanding the complex landscape of ocean challenges in which social, ecological and technological systems interact. It specifically aims to build the knowledge, skills, and capacity needed for participants to help lead the  development of integrative solutions that advance sustainable and resilient systems 

"Friskere fisk krever ny kunnskap” – Jorunn Jørgensen, professor Norges fiskerihøgskole

Virussykdommer er fortsatt en akilleshæl for oppdrettsnæringa i Norge, hvor de største tapene i dagens næring skyldes virus. Fiskehelsemiljøet ved NFH var viktig da Hitravaksinen ble utviklet på åtti-tallet. I dag, er det å utvikle av nye DNA vaksiner mot virus hos laks et viktig forskningstema for gruppen. Gode strategier for å bekjempe sykdom i oppdrett krever kunnskap om samspillet mellom virus og vert – slik kan tiltakene gjøres bedre og bli mer treffsikre. Velkommen til en guidet tur for å lære mer om hva som skal til for å gjøre laksen IMMUN. 

 

NFH Studieprogram: Akvamedisin  - Ingvill Jensen professor i akvamedisin og studieprogramleder ved Norges fiskerihøgskole

 

Nye arter med gammel fiskeriforvaltning” – Claire Armstrong professor i resursøkonomi

Fiskeri i Norge er en gammel næring med lange forvaltningstradisjoner. I de senere år har det imidlertid dukket opp nye arter i kommersielt fiske, slik som lusespisere for oppdrett, og nye invaderende arter som kongekrabbe og snøkrabbe. Disse nye fiskeriene reiser spørsmål om måten vi forvalter våre felles marine ressurser.  

NFH Studieprogram: Fiskeri- og havbruksvitenskap bachelor og master  -Jahn Petter Johansen professor i ressursforvaltning og studieprogramleder bed Norges fiskerihøgskole

Programmet presenteres via en dialog mellom to studenter og studieprogramleder om hva de ser som de største utfordringene FHV-programmet må forholde seg til de neste ti årene.