Banner

Alumnitreff

I anledning Norges fiskerihøgskoles 50-års jubileum ønsker NFH å invitere til en faglig og sosial sammenkomst for tidligere, nåværende og uteksaminerte kandidater fra NFH.

Velkommen til Alumnitreff den 5. oktober!

Program Alumnitreff 5. oktober

  • 10:15 -12:00: Åpen gjesteforelesning ved tidligere ekspedisjonssjef i Nærings- og fiskeridepartementet Johan H. Williams: 44 år i staten - Byråkratiet sett med fiskeøyne, NFH, Store Auditorium

  • Etter gjesteforelesningen fortsetter arrangementet i trappa på NFH med populærvitenskapelige foredrag og enkel servering
  • Fra. kl. 12:00: Servering av fiskesuppe
  • 12:15: Velkommen og presentasjon ved Terje Martinussen, fiskerikandidat og tidligere instituttleder NFH
  • 12:30 - 12:50: Peter Arbo, professor NFH: Marin næringsvekst - et hav av konflikter?
  • 12:50 - 13:10: Karl-Erik Eilertsen, professor NFH: "SECURE" - nye marine ressurser for økt maktsikkerhet og mattrygghet
  • 13:10 - 13:20: Pause med beinstrekk og påfyll av suppe
  • 13:20 - 13:40: Melissa Michelle Brandner, forsker NFH: Unfolding the secrets of eDNA
  • 13:40 - 14:00: Amalie Hefre Lie & Rune Tronstad, masterstudenter NFH: Praksis i høyere utdanning
  • 14:00 - 19:00: Alumnitreffet fortsetter i Bazingaen i Storkantina på campus, der det blir mulig å kjøpe burgere og tilhørende drikke. Spontane og planlagte innslag ønskes velkommen!
Håper å se så mange som mulig av dere der 🙂
 

Alumnitreffet skal fungere som en sosial møteplass for utdannete kandidater for å dele erfaringer, mimre om gamle dager og danne nye nettverk. Link til arrangementet for allumni-treffet finner du her.

Det er ikke høy terskel for å legge ut innlegg i allmuni-gruppen. Kjenner du noen som ikke er medlem? Inviter dem!
Det er ikke satt noe krav til fullført grad, så lenge man har vært student hos oss er man velkommen i gruppen.
 
Vi ses på Alumnitreff!