Banner

Lena Gross

 

Lena Gross

Hvilke andre kjønn enn mann og kvinne finnes det? Og hvilke pronomen ønsker de at vi skal bruke når vi omtaler dem?

Lenker: