Velkommen til Senter for samisk helseforskning SSHF

Sámi dearvvašvuođadutkama guovddáš/Senter for samisk helseforskning

Senter for samisk helseforskning (SSHF), Sámi dearvvašvuođadutkama guovvdáš, er et selvstendig senter ved Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet. SSHFs hovedoppgave er å fremskaffe ny kunnskap om helse og levekår til den samiske befolkningen i Norge.

SSHF vektlegger tverrfaglig forskning, der befolkningsbaserte studier og bruk av kvantitative metoder står sentralt. Helse- og levekårsundersøkelsen SAMINOR er senterets viktigste forskningsprosjekt.   

 

 

Ansatte ved Senter for samisk helseforskning SSHF:


Siste nyheter

Samiske kvinner er mer utsatt for overgrep og vold enn norske kvinner Intervju med forsker Astrid Eriksen, som i sin doktorgrad har brukt data fra SAMINOR 2-undersøkelsen.
Les nyhetssaken

Forside_Etiske retningslinjer for helseforskning på urfolk.jpg
Etiske retningslinjer for helseforskning på urfolk SSHF har jobbet med prosjektet «Etiske retningslinjer ved samisk helseforskning» siden 2015. Prosjektet har bestått av tre deler. Del én var rapporten med tittelen «Bruk av samisk etnisitet i forskningsdatabaser og helseregistre». Del to av prosjektet er denne rapporten som gir en generell oversikt over sentrale retningslinjer for helseforskning på urfolk i sammenlignbare land. Del tre er et større samarbeidsprosjekt mellom Sametinget, helseforskere og jurister fra SSHF, IKM ved UiT Norges arktiske universitet, REK Nord, UiO og Umeå universitet. Dette arbeidet er ferdigstilt og forslaget leveres til Sametingsrådet i desember 2017.
Les nyhetssaken

[Loading...]

[Loading...]

[Loading...]

Skip to main content