Velkommen til Senter for samisk helseforskning SSHF

Sámi dearvvašvuođadutkama guovddáš/Senter for samisk helseforskning

Senter for samisk helseforskning (SSHF), Sámi dearvvašvuođadutkama guovvdáš, er et selvstendig senter ved Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet. SSHFs hovedoppgave er å fremskaffe ny kunnskap om helse og levekår til den samiske befolkningen i Norge.

SSHF vektlegger tverrfaglig forskning, der befolkningsbaserte studier og bruk av kvantitative metoder står sentralt. Helse- og levekårsundersøkelsen SAMINOR er senterets viktigste forskningsprosjekt.   

 

 

Ansatte ved Senter for samisk helseforskning SSHF:


Siste nyheter

Disputas Astrid Eriksen Astrid Eriksen disputerer ved UiT Norges arktiske universitet fredag 16. juni. Avhandlingen “Breaking the silence” bygger på data fra SAMINOR 2, trinn 1, en spørreundersøkelse med 11 600 deltakere fra 25 kommuner i Nord- og Midt-Norge. Data er samlet inn av Senter for samisk helseforskning.
Les nyhetssaken

Tana_forside.jpg
Rapport til Tana kommune Resultater fra den kliniske delen av Helse- og levekårsundersøkelsen SAMINOR 2
Les nyhetssaken

[Loading...]

[Loading...]

[Loading...]

Skip to main content