Sámi dearvvašvuođadutkama guovddáš/Senter for samisk helseforskning

Senter for samisk helseforskning (SSHF), Sámi dearvvašvuođadutkama guovvdáš, er et selvstendig senter ved Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet. SSHFs hovedoppgave er å fremskaffe ny kunnskap om helse og levekår til den samiske befolkningen i Norge.

SSHF vektlegger tverrfaglig forskning, der befolkningsbaserte studier og bruk av kvantitative metoder står sentralt. Helse- og levekårsundersøkelsen SAMINOR er senterets viktigste forskningsprosjekt.

 

Ansatte ved Senter for samisk helseforskning SSHF:


Siste nyheter

SSHF_fagseminar_bilde2
HALDI og SAMINOR – grenseløst samarbeid

I mars 2017 underskrev Umeå universitet og Senter for samisk helseforskning ved UiT Norges arktiske universitet en samarbeidsavtale i den hensikt å promotere helseforskning, spesielt samisk helseforskning.  Målet er felles forskningsprosjekter over grenser.


Les nyhetssaken

Senter for samisk helseforskning og SAMINOR på besøk hos Helsedirektoratet Senter for samisk helseforskning har gjennom mange år hatt en god dialog med Helsedirektoratet som har stor fokus på samisk helse, samisk helseforskning og helsetjenester for den samiske befolkning. Faglig leder ved Senter for samisk helseforskning og leder av SAMINOR, Ann Ragnhild Broderstad, var i den forbindelse invitert til Helsedirektoratets fredagsseminar den 14. september for å fortelle om forskningsarbeidet i senteret og om vår store SAMINOR-studie. Foredragets tema var Helseforskning i et flerkulturelt landskap – til beste for hvem?
Les nyhetssaken

[Loading...]

[Loading...]

[Loading...]