Velkommen til Senter for samisk helseforskning SSHF

Sámi dearvvašvuođadutkama guovddáš/Senter for samisk helseforskning

Senter for samisk helseforskning (SSHF), Sámi dearvvašvuođadutkama guovvdáš, er et selvstendig senter ved Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet. SSHFs hovedoppgave er å fremskaffe ny kunnskap om helse og levekår til den samiske befolkningen i Norge.

SSHF vektlegger tverrfaglig forskning, der befolkningsbaserte studier og bruk av kvantitative metoder står sentralt. Helse- og levekårsundersøkelsen SAMINOR er senterets viktigste forskningsprosjekt.

 

Ansatte ved Senter for samisk helseforskning SSHF:


Siste nyheter

Edinburgh.bmp
Reisebrev fra 1st World Congress on Migration, Ethnicity, Race and Health 17.–19. Mai 2018, Edinburgh Vilde L. Michalsen og Susanna R. Siri er stipendiater ved Senter for samisk helseforskning og har skrevet reisebrev fra verdens første internasjonale kongress om etnisitet og helse som gikk av stabelen pinsehelga.
Les nyhetssaken

Litebilde_Astrid.jpg
Astrid Eriksen kreert til doktor Universitetets årsfest ble avholdt i dag den 12. april med kreering av alle som avla sin ph.d.- avhandling i 2017.
Les nyhetssaken

[Loading...]

[Loading...]

[Loading...]

Skip to main content