Velkommen til Senter for samisk helseforskning SSHF

Sámi dearvvašvuođadutkama guovddáš/Senter for samisk helseforskning

enter for samisk helseforskning (SSHF), Sámi dearvvašvuođadutkama guovvdáš, er et selvstendig senter ved Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet. SSHFs hovedoppgave er å fremskaffe ny kunnskap om helse og levekår til den samiske befolkningen i Norge.

SSHF vektlegger tverrfaglig forskning, der befolkningsbaserte studier og bruk av kvantitative metoder står sentralt. Helse- og levekårsundersøkelsen SAMINOR er senterets viktigste forskningsprosjekt.

 

Ansatte ved Senter for samisk helseforskning SSHF:


Siste nyheter

Det var en gang et samefolk som ville våke over egen helse Blogginnlegg på UiTs Helseblogg, skrevet av Ann Ragnhild Broderstad, faglig leder SSHF. Bloggen er et utdrag av festtalen på SAMINOR-konferansen «Våke over helsa», vår største forskningsportefølje, høsten 2016.
Les nyhetssaken

Samiske kvinner er mer utsatt for overgrep og vold enn norske kvinner Intervju med forsker Astrid Eriksen, som i sin doktorgrad har brukt data fra SAMINOR 2-undersøkelsen.
Les nyhetssaken

[Loading...]

[Loading...]

[Loading...]

Skip to main content