Velkommen til Senter for samisk helseforskning SSHF

Sámi dearvvašvuođadutkama guovddáš/Senter for samisk helseforskning

Senter for samisk helseforskning (SSHF), Sámi dearvvašvuođadutkama guovvdáš, er et selvstendig senter ved Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet. SSHFs hovedoppgave er å fremskaffe ny kunnskap om helse og levekår til den samiske befolkningen i Norge.

SSHF vektlegger tverrfaglig forskning, der befolkningsbaserte studier og bruk av kvantitative metoder står sentralt. Helse- og levekårsundersøkelsen SAMINOR er senterets viktigste forskningsprosjekt.

 

Ansatte ved Senter for samisk helseforskning SSHF:


Siste nyheter

Litebilde_Astrid.jpg
Astrid Eriksen kreert til doktor Universitetets årsfest ble avholdt i dag den 12. april med kreering av alle som avla sin ph.d.- avhandling i 2017.
Les nyhetssaken

Forside_rapport3.jpg
Høring på forslag til etiske retningslinjer for samisk helseforskning og forskning på samisk humant biologisk materiale Sametinget nedsatte i 2016 et arbeidsutvalg for å utarbeide forslag til etiske retningslinjer for samisk helseforskning og forskning på samisk humant biologisk materiale.
Les nyhetssaken

[Loading...]

[Loading...]

[Loading...]

Skip to main content