Rettsgenetisk senter

Rettsgenetisk Senter (RGS) ved UiT Norges Arktiske Universitet  er et offentlig DNA-analyselaboratorium. Senteret er blant annet akkreditert for rettsgenetiske analyser, dvs undersøkelser av biologiske spor og personprøver for politi og rettsvesen.  Bakgrunnen for opprettelsen av RGS er Stortingets vedtak om å etablere et nytt offentlig DNA-analyselaboratorium ved UiT Norges Arktiske Universitet. Vi har fokus på utdanning, forskning og kompetanseoppbygging innen rettsgenetikk. Senteret holder til i MH-bygget plan 9, hvor det er etablert et topp moderne laboratorium for rettsgenetiske analyser. 

Akkrediteringsomfang

Her kan du lese mer akkrediteringsomfang

Opphører som tjeneste 15. juni:

Autentisering av humane cellelinjer 

Hvor trygg er du på dine cellelinjer? Det er estimert at mer enn 15 % av cellelinjene som benyttes i medisinsk forskning er kontaminert av en annen cellelinje, eller fremstår som ikke autentisk på annen måte.  RGS tilbyr nå autensiering av humane cellelinjer. Tjenesten er gratis for forskningsgrupper tilknyttet HelseFak, UiT.  Alle resultater behandles konfidensielt.  Les mer om tilbudet her:

Informasjon om autentisering av humant materiale

Rekvisisjon autentisering av humant materiale

På grunn av lite etterspørsel opphører denne tjenesten 15. juni.

RGS på flyttefot

Vi flytter til nye lokaler i MH2 våren 2018. Planlagt flyttedato er 12/06/2018. Vi håper å opprettholde normal svartid i flytteperioden, men for prøver som mottas i uke 23 og uke 24 (4/6-15/6) kan svartiden bli noe forlenget.  Analyser av eventuelle hasteprøver kan avklares med laboratoriet. 

Ansatte ved Rettsgenetisk senter:


jthh-rettsmed-web-35-.jpg

[Loading...]

[Loading...]

Telefon: 776 23248 / 45482

Epost: RGS@helsefak.uit.no

Kontaktperson: Thomas Berg, daglig leder