Følg UiTstudent for å bli kjent med studiehverdagen her på UiT!

Har du spørsmål?

Kontaktperson:

Hugo Terje Vanje-Remlo
Tor Kildal
Kristine Frammarsvik