Hvordan avkolonisere læreplaner og undervisning

05.02.20 Håkon Fottland

SAIH lanserer verktøykasse til refleksjon over avkolonisering i egen undervisnings- og  studiehverdag

SAIH har valgt Day Zero på bærekraftskonferansen i Bergen (05. feb. 2020 kl 13) til å lansere:

En SAIH-resolusjon om temaet på årsmøtet våren 2018 (pluss et PRIO-seminar) førte til en av de mest polariserte debattene norsk akademia har sett i nyere tid.

Debatten om avkolonisering er ikke ny i Norge; urfolksakademikere tatt opp temaet i over 20 år.

Norge har også en historie som ekte kolonimakt - sammen med Danmark: bl.a. Trankebar i India (i dag: Tharangambadi) i perioden 1620-1845, dvs. over 200 år!

SAIH ønsker at verktøykassen om avkolonisering skal bidra til at studenter og akademikere blir bevisst om hva avkolonisering av akademia handler om, og hva de kan gjøre med det.

UiT er institusjonsmedlem i SAIH - uit.no/saih

Verktøyet/dokumentet har kapitler om

  • Hva er kolonialitet?
  • Hva er avkolonisering?
  • Refleksjon over egen praksis og kunnskapsformidling
  • Praktiske Verktøy

Litt bakgrunn:

Europeiske land innledet på 1500-tallet en kolonisering over store deler av verden, båret frem av et verdenssyn der det europeiske ble forstått som overlegent andre kulturer, kunnskaper, samfunn og mennesker.

Kunnskapsmessig kommer kolonialitet til uttrykk ved at personer fra det globale nord dominerer akademia og ved at perspektiver fra det globale nord har hegemoni over hvilken type kunnskap som får gyldighet og blir tilskrevet verdi som “sann” eller “god”.

I norsk sammenheng finnes det mer kunnskap om ulikestilling og kvinnediskriminering på universitetene enn rasisme og konsekvenser av kolonialisme og imperialisme.

Inspirasjon fra England

Verktøyet har bl.a. hentet inspirasjon fra arbeid i vår tidligere koloni-stormaktsnabo i vest: SOAS University of London - School of Oriental and African Studies, har laget en egen ressurssamling for sitt fakultet:

Videre har den engelske studentorganisasjonen NUS - National Union of Students, som organiserer 7 millioner studenter, følgende i sitt inneværende manifest NUS UK: Plan for Action 2019 - 2020:

7. Decolonising our education
"... there remains the need for a vision of a truly liberated education, one that can thrive free from isolated attachment to western narratives."

På Twitter   #norgesarktiske