Aktuelt fra Seksjon for internasjonalt samarbeidNyheter
EU-midler EØS; Partnerskapsmøter/Staff Week i Tromsø, 04-08. november 2019

EEA/Norway Grants (EØS-midlene) har mange utlysninger framover. Deltakelse i prosjekter teller for UiT på samme måte som andre EU-midler. Seksjon for internasjonalt samarbeid ber fagmiljøene om innspill til program og kontakter.

23.05.19

Utsatt: DIKU-webinar om InternAbroad og Partnerskapsprogram for Nord-Amerika

DIKU om støtte til Internasjonal praksismobilitet for studenter og til samarbeid mellom Norge, USA og Canada - OBS: utsatt til 13. juni.

06.05.19

EØS-midlene - Om utlysninger

Norske aktører kan søke på EEA Norway Grant midler i samarbeid med partnere fra 15 ulike land. Det vil være partner i mottakerlandene som er prosjektleder og som sender søknaden, men et initiativ til samarbeid kan absolutt komme fra norsk side. Norske UH-institusjoner oppfordres til å være med pro-aktiv når det gjelder å få i gang prosjekter med mulige samarbeidspartnere i land som mottar støtte.

 

15.04.19

EØS-midlene (programperioden 2014-2021)

EØS-midlene er Norge, Island og Liechtensteins bidrag til sosial og økonomisk utvikling i Det europeiske, økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten skal også styrke forbindelsene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene. Utgangspunktet er EØS-avtalen som er hovedfundamentet i Norges samarbeid med EU. For perioden 2014-2021 skal Norge bidra med om lag 2,8 milliarder Euro til 15 av EUs mindre velstående medlemsland.

15.04.19

UiT øker samarbeidet med Université Laval i Canada

De to største nordlige forskningsuniversitetene i Canada og Norge, Université Laval i Québec og UiT Norges arktiske universitet, styrker samarbeidet med seks nye forskningsprosjekter.

29.03.19

Høyere utdanning - en rett eller en tjeneste?

I mange land går høyere utdanning fra å være et offentlig gode til å bli noe studentene selv må betale for

22.03.19