Kommende ingeniører klare til start på Mo


I dag var det studiestart på ett av våre minste studiesteder. Elleve studenter er klare til semesterstart i Mo i Rana.

Sju nye ingeniørstudenter sammen med de fire studentene som startet på Y-veien i januar Foto: Lise Lotte Henriksen

På Campus Helgeland på Mo i Rana er det i hovedsak ingeniørutdanningene i bygg og maskin man kan studere. Noe som gjør Mo i Rana til et av de minste studiestedene til UiT. I dag var det sju nye studenter som møtte opp til semesterstart, i tillegg til de fire som allerede har begynt som en del av pilotprosjektet «Y-veien». Y-veien er en studieretning hvor de med yrkesfaglig utdanning kan ta bachelorprogrammene uten realfagskompetanse fra videregående.

Stor etterspørsel

Instituttleder ved Institutt for elektroteknologi ved Campus Narvik, Kjell Birger Hansen, var til stede for å ønske de nye studentene velkommen. Han mener det er rom for flere ingeniørstudenter på Mo.

– Næringslivet på Helgeland er industritungt. Næringslivet etterspør friske, unge mennesker med ny kunnskap, sier han.

Av ingeniørstudentene som gikk ut av Campus Helgeland i fjor, fikk hele 95 prosent tilbud om jobb før endt studie.

– Vi håper studenter ser at det er muligheter og arbeidsplasser på Mo, sier instituttleder ved Institutt for industriell teknologi, Wi Deng Solvang. 

To av sju er jenter

Tidligere har det blitt snakket mye om at det er for få kvinner som går inn i ingeniøryrket, for eksempel skrev Khrono at kvinneandelen som søker på ingeniørutdanning ikke har økt vesentlig de siste ti årene.

Av de sju som starter på Mo dette semesteret, er to av dem kvinner. Både Hansen og Solvang er klare på at de må bli bedre på rekruttering.

– Kanskje må vi nå ut til elevene allerede på ungdomsskolen for å få dem til å velge realfag på videregående, og da spesielt jentene. Vi ser at jenter med realfagskompetanse velger andre studieretninger enn ingeniørfag, sier Kjell Birger Hansen.

På Twitter   #norgesarktiske