Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Første Y-veistudenter igang i Mo i Rana

- Ingeniører med fagbrev er godt ansett i næringslivet og behovet for ingeniører vil være stort i mange år fremover, sier instituttleder Kjell-Birger Hansen, som denne uka tok imot de seks første Y-veistudentene hos UiT i Mo i Rana ved Campus Helgeland.


Espen Viklem Eidum 10.01.2019 14:44   (Sist oppdatert: 10.01.2019 15:17)

Bak til venstre: Kjell Birger Hansen, y-veikoordinator Bak til høyre: Elisabeth Kulseng-Johansen, administrasjon. Foran til høyre: Kjell Gunnar Boldermo, lærer. Foto: Anders Dalmo

De nye ingeniørstudiene på Mo innenfor bygg og maskin er skreddersydde for søkere med fagutdanning og fagbrev fra videregående skole.
- Her får studenter med et fagbrev fra teknikk og industriell produksjon (TIP) eller bygg- og anleggsteknikkfagene, en unik mulighet til å bygge på utdannelsen med en ingeniørutdanning, sier Hansen, instituttleder ved Institutt for elektroteknologi, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT).

Kan jobbe sammen

Y-veistudiene følger et vanlig treårig bacehlor-løp, og avsluttes med et høstsemester.

­- Det normale er at våre studieprogram starter i august. Søkere som har fordypning i realfag fra videregående eller forkurs og som er kvalifisert til vanlig opptak, vil fortsatt ha studiestart i august. Det vi oppnår med en framskutt studiestart for y-vei-løpet, er et vi kan bruke deres første semester til å gi studentene nødvendig grunnlag i matematikk og fysikk. Det må de ha for å kunne gjennomføre sin ingeniørutdanning. Så kobler vi y-vei og a-vei sammen når sistnevnte starter opp kommende høst. Dermed vil disse to studentgruppene ha nesten samme fagopplegg gjennom de neste 2 studieårene og vil i stor grad kunne jobbe sammen, sier Hansen. Han påpeker at fakultetet har god erfaring med at en miks av y-vei og a-vei gir et godt studentfaglig miljø.

Godt samarbeid med næringslivet

- Vi har også et godt forhold til lokalt og regionalt næringsliv på Helgeland, noe som gir rom for å kjøre både prosjektarbeid og hovedoppgaver i samarbeid med aktuelle bedrifter. Vi vet at det vil være et meget stort behov for ingeniører i mange år fremover, og ingeniører med fagbrev er godt ansett i næringslivet, sier Hansen, som også skryter av de seks Y-veispionerene ved Campus Helgeland.
- Vi snakker om voksne og fremoverlente folk som også vil få god drahjelp av et fagteam av solide lærere fra Polarsirkelen videregående. Samtidig er det hyggelig at vi allerede har hatt kontakt med potensielle søkere til neste års Y-veioppstart, sier Kjell-Birger Hansen.

Dette er Y-veien

Y-veistudier er tilpasset deg som har relevant fagbrev, svennebrev eller yrkeskompetanse, men mangler generell studiekompetanse. Studiene som tilbys er tilrettelagt for de med yrkesfaglig bakgrunn. Y-veistudier er vanligst innen realfags- og ingeniørutdanninger. Førsteåret på disse ingeniørstudiene har mer teoretiske fag, som matematikk og fysikk, og mindre praksis enn den vanlige ingeniørutdanningen.
Universiteter og høgskoler har oversikt over hvilke fagbrev som er relevante for utdanninger via y-veien. (Kilde: Utdanning.no)