Vil du bli bedre på formidling?


Er du student ved UiT og vil lære deg å formidle på måter som kommer til nytte både i studietiden og senere i arbeidslivet? Da har du nå en gylden mulighet.

Dersom du synes PowerPoint-presentasjoner er uinspirerende og kjedelige, og du ønsker å lære mer kreative måter å formidle på, så kan du søke om å få bli med på formidlingsprosjektet UiTspire.

Gjennom to intensive workshoper denne våren vil du da få bygge kompetanse i faglig formidling, samt inspirasjon og erfaring med ulike formidlingsuttrykk - for eksempel fortellerkunst, manusbygging og elementær retorikk.

– Hovedhensikten med UiTspire er at studenter som ønsker det, skal få styrke sin formidlingskompetanse og se at faglig formidling kan gjøres på flere måter enn den tradisjonelle PowerPoint-presentasjonen. Vi mener at studentene vil ha mye igjen for dette både på personlig og faglig plan, for eksempel når de skal presentere masteroppgaven sin, ved muntlig eksamen, i jobbintervju og når de skal holde presentasjoner på jobb eller i andre faglige sammenhenger.

Det forteller prosjektleder Lena Korsnes ved Handelshøgskolen i Harstad. UiTspire er et samarbeidsprosjekt ved UiT, og det driftes av Handelshøgskolen i Harstad. Faglig ansvarlig er Rikke Gürgens Gjærum ved Institutt for vernepleie.

­– Nå ut med entusiasmen din!

For å bli med i UiTspire må man være bachelor- eller masterstudent ved UiT. Det er dessuten et tverrfaglig prosjekt, noe som betyr at man kan søke uansett hvilket studiested man går på.

Utgifter til reise og opphold under workshopene, samt formidlingsoppdrag, dekkes av UiTspire. Workshopen er i to deler og holdes i Harstad, 25.-26. mars og 23.-24. april. 

– Vi ønsker studenter som er engasjert i faget sitt, og så skal vi hjelpe dem med å nå ut med entusiasmen sin. Underviserne er profesjonelle og har erfaring fra teater, storytelling og forskningsformidling. De vil blant annet gi opplæring i kropps- og stemmebruk og presentere ulike formidlingsverktøy. Deltakerne vil deretter få i oppgave å lage et formidlingsopplegg rettet mot en gitt målgruppe, sier Korsnes. 

Etter endt opplæring får deltakerne mulighet til å gjennomføre sine formidlingsopplegg til ulike målgrupper, som for eksempel andre studenter, skoleelever, bedrifter/organisasjoner eller publikum generelt. Disse oppdragene vil være lønnede oppdrag for UiT.

Viktige ferdigheter i arbeidslivet

UiTspire skal bidra til å gjøre læringsutbyttet av UiTs studieprogrammer mer i takt med kompetansebehovene i framtidens arbeidsliv.

Tilbudet er også i tråd med tanken bak ”21 st Century Skills”, som er ferdigheter som forskere fra utdanningsinstitusjoner over hele verden har drøftet og diskutert, og som de mener vil bli viktige for arbeidstakere i det 21. århundre.

Blant disse viktige ferdighetene finner man ulike måter å tenke på (for eksempel kreativitet, kritisk tenkning) og ferdigheter innen ulike arbeidsmåter innen kommunikasjon og samhandling.

– Studenter som er med på UiTspire vil få opplæring i nettopp dette, og sitte igjen med økt kunnskap om og trening i ferdighetene kreativitet, kommunikasjon, planlegging, teamarbeid og kritisk tenkning, avslutter Lena Korsnes

Les mer og søk her. Søknadsfristen er 15. mars.

Prosjektleder Lena Korsnes og fagleder Rikke Gürgens Gjærum håper mange studenter søker å få være med på formidlingsprosjektet UiTspire. Foto: Bjørn Vang

 

 

På Twitter   #norgesarktiske