UiTspire

Studerer du ved UiT og brenner for faget ditt?

Bli med i UiT Spire og lær deg hvordan du kan smitte andre med din begeistring og kunnskap!

Du vil sitte igjen med økt kunnskap om og trening i ferdighetene kreativitet, kommunikasjon, teamarbeid, planlegging og kritisk tenkning.

Gå til søknadsinformasjon

Workshop


UiTspire inviterer studenter på bachelor- eller masternivå til en intensiv workshop der deltakere får profesjonell opplæring i formidling. Formålet er at deltakere skal få inspirasjon og erfaring med ulike formidlingsuttrykk og bygge kompetanse i faglig formidling. Denne type ferdigheter er nyttig både for videre studier og arbeidslivet, og vil også være personlig utviklende.

Profesjonelle undervisere vil gi opplæring i kropps- og stemmebruk og presentere ulike formidlingsverktøy: bruk av analoge rekvisitter, digitale verktøy, fortellerkunst, manusbygging, systematisk planlegging av formidling og elementær retorikk. Workshopen legger til rette for at det kan oppstå idéer til samarbeid på tvers av deltakernes faglige bakgrunn. Deltakernes oppgave er å lage et formidlingsopplegg rettet mot en gitt målgruppe.

I etterkant av opplæringen får deltakerne verdifull erfaring i å gjennomføre sine formidlingsopplegg for ulike målgrupper. Jobben utføres som lønnede oppdrag for UiT.

Bli med!

Tid og sted for workshop: 25.–26. mars og 23.–24. april 2019, UiT Harstad.

Les også nyhetssak om tilbudet.

Søke


Om deg:

  Du studerer ved UiT og er engasjert i faget ditt
  Du har gode samarbeidsevner og er initiativrik
  Du ønsker å lære mer om muligheter innen formidling, kommunikasjon og presentasjonsteknikk
  Du kan delta på obligatorisk workshop 25.-26. mars og 23.-24. april 2019 ved UiT Harstad.

 

Som deltaker får du:

  Profesjonell formidlingsopplæring 
  Verdifull erfaring innen faglig formidling, kommunikasjon og presentasjon
  Givende og lønnede formidlingsoppdrag for UiT
  Mulighet til å utvide og etablere nettverk internt ved UiT og regionalt 

 
 

Utgifter til reise og opphold under workshopen og formidlingsoppdrag dekkes av UiTspire.

Nysgjerrig og interessert? Send CV og et kort motivasjonsbrev (maks. en halv side) til spire@uit.no
Søknadsfrist: 15. mars 2019
 
Har du spørsmål om prosjektet eller workshopen kan du ta kontakt med Lena Korsnes, lena.korsnes@uit.no, tlf: 77 05 82 69

 

Lena Korsnes
Prosjektleder og organisator

 

Pedagoger


Rikke Gürgens Gjærum
Professor i drama og teater

Rikke Gürgens Gjærum er professor i drama/teater og jobber som leder av Arktisk senter for velferds- og funksjonshemmingsforskning ved UiT. Hun er en aktiv samfunnsdebattant og fagskribent og har 20 års erfaring som fagformilder og forsker, der hun arbeider i krysningen mellom forskning, teater og helse. Gjærum tar i bruk teaterets virkemidler i kunnskapsproduksjon og estetikkens muligheter i formidling av kunnskap. Levende engasjement og energi står sentralt i hennes forståelse av hva som er god formidling.

Ingrid Vollan
Skuespiller og teaterpedagog, førstelektor i drama- og teaterfag

Ingrid Vollan er utdannet skuespiller med førti års erfaring fra scene, fjernsynsproduksjoner, radio, lydbøker, ledelse av kulturarrangementer, blant annet. Hun jobber som førstelektor ved Fakultet for teknologi, kunst og design ved OsloMet.

Rebekka Brox Liabø
Forfatter, skrivepedagog og storyteller

Rebekka Brox Liabø er teaterfaglig skrivepedagog. Hun er en ettertraktet kurs – og foredragsholder i emner som frafall i skolen, skriving, historiefortelling og pedagogikk. Hun har skrevet bøkene om Tom Roger og Rakettkiosken og fikk i 2015 Tromsø kommune sin kulturpris for arbeidet med kunst og kultur. Rebekka er opptatt av storytelling og hvordan vi aktivt kan bruke historier på arbeidsplassen vår for å skape samhold, i merkevarebygging og i endringsprosesser.

Karoline Marie Enoksen
Lektor i drama og teater

Karoline Marie Enoksen er utdannet lektor i Drama og teater ved OsloMet, med tidligere allmennlærerutdanning med grunnfag i journalistikk fra Universitetet i Stavanger. Hun jobber som frilans teaterpedagog og instruktør, driver med podkastproduksjon og har det siste året jobbet som dokumentarist i NRK. Enoksen er også en av grunnleggerne bak scene- og fortellerkunstkonseptet StorySLAM Oslo, samt andreredaktør i tidsskriftet DRAMA - Nordisk dramapedagogisk tidsskrift.

Marte Liset
Universitetslektor i drama

Marte Liset har siden 2003 vært universitetslektor i drama og arbeider i faggruppa for drama og teater ved Musikkonservatoriet, UIT. Hun underviser i drama/ teater i lærerutdanningen, barnehagelærerutdanningen og på årsstudiet i drama og teater. En av temaene hun underviser studentene i er i kommunikasjon og formidling. Liset har også startet opp og hatt det faglige ansvaret for studiet Muntlig fortelling ved UIT. Hun har selv lang erfaring med å fortelle for barn og voksne i ulike sammenhenger.

Hilde Nordahl-Pedersen
Amanuensis i organisasjon og ledelse og kreativ metodikk

Hilde Nordahl-Pedersen er amanuensis ved Handelshøgskolen i Harstad, UiT. Hun underviser og forsker innen fagområdet organisasjon og ledelse, og har et spesielt fokus på kreativ metodikk. Nordahl-Pedersen har utviklet og ledet en rekke innovasjon- og utviklingsprosjekter, nasjonalt og internasjonalt, og har flere vitenskapelige produksjoner i norske bøker.

Jobben


I etterkant av gjennomført opplæring, får deltakere mulighet til å gjennomføre sine formidlingsopplegg for ulike målgrupper. Målgrupper kan for eksempel være skoleelever, andre studenter, bedrifter/organisasjoner eller publikum generelt. Disse oppdragene gir verdifull erfaring i faglig formidling, og utføres som lønnede oppdrag for UiT.