Viktig veiledererfaring

Det kan være tøft å være nyutdannet barnevernsarbeider. Bente Rotvik og Camilla Hansen ønsker å gjøre det litt tryggere for dem som er ny.
Karlsen, Mariann Schjølberg
Publisert: 27.04.18 00:00 Oppdatert: 02.05.18 09:07

Camilla Hansen (t.v) og Bente Rotvik har en samling igjen før de er ferdige med Nasjonal barnevernfaglig veilederutdanning. Foto: RKBU Nord.

Siden i høst har Rotvik og Hansen i likhet med 55 barnevernsansatte i hele landet, tatt nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning. En utdanning som skal lære erfarne i barnevernet å veilede og dele erfaringer med nyansatte.

Bente Rotvik er teamleder i barnevernet i Hammerfest, mens Camilla Hansen er ansatt i barnevernet i Vesterålen. Fire ganger det siste året har de hatt pause i arbeidshverdagen og møttes for å studere. Rotvik har jobbet mange år i barnevernet i Sør-Norge, før hun flyttet til Hammerfest. Hun ble oppfordret av barnevernleder til å ta utdanningen.
-Det er en fin måte å bli kjent i Nord-Norge igjen. Jeg har tidligere jobbet i Sandefjord og Alta. Det er veldig bra å få noen metoder for veiledning. Det er også en veldig god innfallsmetode i første møte med familiene. Jeg synes jeg har lært kjempemye, sier Rotvik.

Les om utdanningen

Utfordrende situasjoner
Som barnevernsansatte står de i mange ulike og utfordrende situasjoner. Da er det å få delt erfaringer og snakket om opplevelsene viktig.
-Det å få snakket om de situasjonene man står i, den følelsen man har. Det er absolutt viktig for de ansatte, sier Rotvik.

Den nordligste gruppa av studenter på Nasjonal barnevernfaglig veiledning sammen med emneleder Camilla Lauritzen og veileder Mariann Bellika Hansen. Foto: RKBU Nord.

-Det er viktig for å forhindre utbrenthet og reflektere over hva det gjør med deg som menneske å jobbe slik. Og det er bra å få de nyansatte til å reflektere, selv om det er utfordrende, sier Hansen.

Regionalt og nasjonalt
Den siste samlinga i Tromsø har vært lærerik, nå gjenstår kun en nasjonal samling i Oslo i mai. Rotvik og Hansen tilhører dem som tar mesteparten av utdanninga i Tromsø. Det finnes tilsvarende grupper i Bergen, Trondheim og Oslo.  Studiet legger opp til tre regionale og to nasjonale samlinger. Noe som for noen betyr fem reiser dette året.
-I gruppa vår er alle tilreisende og det gjør at vi får være i «bobla» fra mandag til torsdag. Jeg tror nok det kan oppleves annerledes for dem som er hjemme og i tillegg har sitt daglige virke å forholde seg til. Vi har fått til et godt samarbeid og er sosial på ettermiddagene. Vi er ute og spiser og får til et fellesskap rundt dette. Det synes jeg er positivt, sier Rotvik.

-Det tror jeg også virker inn på de gruppeprosessene vi har i undervisningen. Det er tryggere når vi kjenner hverandre, avslutter Camilla Hansen.   

 

Vi anbefaler