Ekspertliste – stortings- og sametingsvalget

24.08.17 Torsøe, Mathilde

Til journalister: UiT har en rekke forskere som kan svare på spørsmål om stortings- og sametingsvalget 11. september.

11. september er det stortings- og sametingsvalg i Norge. Foto: Stortinget

11. september er det stortings- og sametingsvalg i Norge. Foto: Stortinget

Markus Buck, leder ved Institutt for samfunnsvitenskap
Valg og demokrati på lokalt, nasjonalt og overnasjonalt plan. Sammenlignende politikk med vekt på demokratisering. Sikkerhetspolitikk og internasjonaliseringen av Forsvaret. Politisk analyse. Kompetanse på utjevningsmandater. 
Tlf: 992 96 534 / 77 64 56 41, 
E-post: marcus.buck@uit.no

Nils Aarsæther, professor ved Institutt for samfunnsvitenskap: 

Lokalt demokrati. Hvilken rolle spiller kommuner for lokal velferd, samfunnsbygging, næringsutvikling og som politisk arena? Utviklingstendenser i norske kommuner
Tlf: 482 76 860 / 77 64 42 98
E-post: nils.aarsether@uit.no

Jonas Stein, stipendiat ved Institutt for samfunnsvitenskap (og Venstre-politiker): 
Kvantitative og komparative analyser. Valgforskning, mediepolitikk og økonomisk politikk. Fransk, norsk, britisk, dansk og amerikansk politikk. Kompetanse på utjevningsmandater. 
Tlf: 480 64 583 / 77 64 61 90 
E-post: jonas.stein@uit.no

Rasmus G. Bertelsen, professor ved Institutt for samfunnsvitenskap: 
Nordområdepolitikk, militære spenninger i Arktis, sikkerhetspolitikk.
Tlf: 913 18 623
E-post: rasmus.bertelsen@uit.no

Tone Bleie, professor ved Institutt for samfunnsvitenskap:
Utenriks- og sikkerhetspolitikk, inkludert bistand. Nordområdepolitikk.
Tlf: 934 84 855 / 77 62 51 23
E-post: tone.bleie@uit.no

Stig Harald Solheim, professor ved Det juridiske fakultet:
Statsrett, nasjonale og internasjonale menneskerettigheter. Eiendomsrett – og investeringsvern.
Tlf: 922 47 060 / 77 64 59 95
E-post: stig.solheim@uit.no

Ingunn Skre, leder ved Institutt for psykologi:
Velgeratferd, hva har psykologi å si for hvilket parti vi stemmer på?
Tlf: 908 46 485 / 77 64 54 46
E-post: ingunn.skre@uit.no

Øyvind Ravna, professor ved Det juridiske fakultet: 
Same- og urfolksrett. Kan uttale seg i forbindelse med sametingsvalget.
Tlf: 971 86 706 / 77 64 65 10
E-post: oyvind.ravna@uit.no

Eva Josefsen, førsteamanuensis ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid: Josefsen jobber ved UiT i Alta, og kan svare på spørsmål om samtingsvalget. Josefsen forsket på sametingsvalg ved valget i 2009 og 2013, og er medredaktør på en ny bok om sametingsvalgene i 2013 i henholdsvis Norge og Sverige. Tlf: 78 45 03 32,  eva.josefsen@uit.no

John Mattias Åhren, professor ved Det juridiske fakultet:
Same- og urfolksrett. Kan uttale seg i forbindelse med sametingsvalget.
Tlf: 77 64 69 15
E-post: jon.m.ahren@uit.no

Tove Irene Dahl, professor i psykologi. Hva interesserer velgere? Hva har psykologi å si for hvilket parti vi stemmer på? Kognitiv psykologi.
Tlf: 928 42 991 / 77 64 54 56
E-post: tove.dahl@uit.no

Jahn Petter Johnsen, professor ved Norges Fiskerihøgskole ved UiT.  Kan svare på spørsmål vedrørende fiskeri, havbruk, fiskeri- og oppdrettsforvaltning og utvikling i verdens fiskerier.
Tlf: 930 868 42 / E-post: jahn.johnsen@uit.no

Espen Sirnes, førsteamanuensis ved Handelshøgskolen ved UiT. Kan svare på økonomiske spørsmål i forbindelse med valg/valgresultat osv.
Tlf: 99 22 35 33 / 77 64 55 63
E-post: espen.sirnes@uit.no

Leter du etter en annen ekspert? Sjekk UiTs ekspertliste på nett, sortert etter tema. 

På Twitter   #norgesarktiske