Ekspertliste: Samenes nasjonaldag 6. februar

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

Er du journalist og lurer på noe angående samenes nasjonaldag 6. februar? Her finner du en liste over våre eksperter på samerett, samisk språk, historie, politikk og mye mer.

Det foregår en rekke arrangementer i regi av UiT i forbindelse med 6. februar, les mer om det her. Foto: Randi Solhaug

Finn en ekspert:

 

Samerett

Professor Øyvind Ravna, Det juridiske fakultet

Mobil jobb/ mobil privat: 97186706 
Epost: oyvind.ravna@uit.no

Forskning: Reindriftsrett, samerett, folkerett

Er for tiden på forskningsopphold i USA.

Professor Gunnar Eriksen, Det juridiske fakultet

 Telefon: + 47 77 644555
Mobil jobb/ mobil privat: 97186706 
Epost: gunnar.eriksen@uit.no

Forskning: Hevd og alders tids bruk,

 

Førsteamanuensis Ánde Somby, Det juridiske fakultet

Telefon: + 47 77 644558
Mobil jobb / Mobil privat: 
Epost: ande.somby@uit.no

Forskning: Samerett, rettsfilosofi, juridisk retorikk, rettsinformatikk

 

Førsteamanuensis Jon Matthias Åhren, Det juridiske fakultet

Telefon: + 47 77 646915

Mobil jobb / Mobil privat:  
Epost: jon.m.ahren@uit.no

Forskning: Samerett, menneskerettigheter, folkerett

 

Stipendiat Aila Biret Henriksen Selfors, Det juridiske fakultet

Telefon: + 77 62 08 69

Epost: aila.b.selfors@uit.no

  

Samisk historie, politikk og samfunn

 

Førsteamanuensis Bård A. Berg, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Telefon: + 47 77 64 43 30
Mobil jobb/ mobil privat: 95057501 / 
Epost: bard.a.berg@uit.no

Forskning: Samisk historie/reindriftens historie

 

Postdoktor Camilla Brattland, Senter for samiske studier

Telefon: + 47 77 64 69 09
Mobil jobb/ mobil privat: 918 02 188
Epost:  camilla.brattland@uit.no

Forskning: sjøsamisk kultur, ressursforvaltning, fiskerikunnskap

 

Professor emerita Bjørg Evjen, Senter for samiske studier

Telefon: + 47 77 64 43 51
Epost: bjorg.evjen@uit.no

Forskning: Samisk historie, urfolks- og minoritetshistorie

  

Førsteamanuensis Roald E. KristiansenInstitutt for historie og religionsvitenskap

Telefon: + 47 77 64 55 33
Mobil jobb/ mobil privat:  95755024
Epost:  roald.kristiansen@uit.no

Forskning: Nordnorsk og samisk religionshistorie

  

Professor emeritus Einar A. Niemi, Institutt for historie og religionsvitenskap

Telefon: + 47 77 64 43 57
Epost: einar.niemi@uit.no

Forskning: Østsamisk historie, minoritets- og etnopolitisk historie og grensehistorie med hovedvekt på Nordkalotten.

 

Forsker Ketil Zachariassen, Fakultetet for humaniora, samfunnsvitenskap og utdanning

Telefon: + 47 77 64 42 58
Mobil jobb/mobil privat: 414 22 530
Epost: ketil.zachariassen@uit.no

Forskning: Samisk historie etter 1850, etnopolitisk mobilisering

 

Instituttleder/ professor Else Grete Broderstad, Senter for samiske studier

Telefon: + 47 77 64 69 08
Mobil jobb/mobil privat: 90176386 
Epost: else.g.broderstad@uit.no
Forskning: Politisk teori, deliberativt demokrati. Forholdet mellom urfolksrettigheter og statsborgerrettigheter. Grenseoverskridende reindrift. Betydningen av politiske prosedyrer i forholdet mellom urfolksorganer og statlige myndigheter.

 

Førsteamanuensis Ivar Bjørklundseksjon for kulturvitenskap, TMU

Telefon: + 47 77 64 52 74
Mobil jobb/ mobil privat: 90622651
Epost: ivar.bjorklund@uit.no

Forskning: Fornorskningsfasen og konsekvenser for det samiske mellom 1850-1950.

 

Professor Hans-Kristian Hernes, Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging

Telefon: + 47 77 64 56 02
Epost: hans-kristian.hernes@uit.no

Forskning: Globalisering, demokrati og rettigheter.

  

Høgskolelektor Stine Sand, Institutt for reiseliv og nordlige studier, UiT i Alta

Telefon: +47 78 45 01 27

Epost: stine.eira@uit.no

Forskning: Samer i media og på film 

 

Samisk språk og litteratur

 

Forsker Lene Antonsen, Institutt for kultur, litteratur og språkvitenskap

Telefon: + 47 77 64 65 19
Mobil jobb/ mobil privat: 410 21 011
Epost:  lene.antonsen@uit.no

Forskning: Utvikling av morfologiske og syntaktiske analysatorer for samiske språk

 

Førsteamanuensis Berit Anne BalsInstitutt for kultur, litteratur og språkvitenskap

Telefon: + 47 77 64 67 42
Mobil jobb/ mobil privat: 905 47 317
Epost:  berit.a.baal@uit.no

Forskning: Samisk språk, morfofonologi, språktilegnelse, barnespråk, språknormering, nordsamisk ortografi, kartlegging av språk, minoritetsspråk

 

Førsteamanuensis Lill Tove Fredriksen, Institutt for kultur, litteratur og språkvitenskap

Telefon: + 47 77 64 63 42 
Epost:  lill.tove.fredriksen@uit.no

Forskning: Samisk samtidslitteratur, prosa, samisk folklore og historisk kontekst

 

Førsteamanuensis Harald Gaski, Institutt for kultur, litteratur og språkvitenskap

Telefon: + 47 77 64 42 59
Epost:  harald.gaski@uit.no

Forskning: Samisk litteratur, Nils-Aslak Valkeapää, estetisk terminologi på nord og sørsamisk

 

Førstelektor Kjell Kemi, Institutt for kultur, litteratur og språkvitenskap

Telefon: + 47 77 64 56 36
Epost:  kjell.kemi@uit.no

 

Professor Trond Trosterud, Institutt for kultur, litteratur og språkvitenskap

Telefon: + 47 77 64 47 63
Mobil jobb/ mobil privat: 950 70 140
Epost:  trond.trosterud@uit.no

Forskning: Samisk språkteknologi

 

Professor Jussi Ylikoski, Institutt for kultur, litteratur og språkvitenskap

Telefon: + 47 77 64 42 77
Mobil jobb/ mobil privat: 45092925
Epost:  jussi.ylikoski@uit.no

Forskning: Samiske språk, språktypologi

 

Samisk helse, pleie/omsorg/sosialt arbeid

 

Førstelektor Else Målfrid Boine, Institutt for barnevern og sosialt arbeid, UiT i Alta

Telefon: + 47 776 23271 
Mobil jobb/mobil privat:  +47 95803144
Epost: else.malfrid.boine@uit.no

Forskning: Mannlige verdier og strategier i oppdragelse og framgangsmåter i samiske sammenhenger, kulturorientert barnevern og sosialt arbeid

 

Førsteamanuensis Berit Andersdatter Bongo, Sykepleie UiT i Hammerfest

Telefon: + 47 78 45 02 38
Mobil jobb/mobil privat: 907 98 055  
Epost: berit.a.bongo@uit.no

Forskning: Samisk pleie og omsorg

 

Forsker Ann Ragnhild Broderstad, Senter for samisk helseforskning (SSHF)

Mobil jobb/privat: +47 959 70 559
Epost: ann.ragnhild.broderstad@uit.no

Forskning: Folkehelse i nord med fokus på den samiske og norske befolkning (SAMINOR helse og levekårsundersøkelsen), helse og levekår i samisk og inuittisk befolkning i Norge, Sverige, Grønland og Alaska

 

Førsteamanuensis Ketil Lenert Hansen, RKBU Nord

Telefon: +77 62 32 73

Mobil: +47 907 91 116

Epost: ketil.lenert.hansen@uit.no

Forskning: Diskriminering og mental helse i samisk befolkning, helse og levekår i samisk befolkning, samiske barn og unges oppvekstvilkår

 

Dosent Jan Erik Henriksen, Institutt for barnevern og sosialt arbeid, UiT i Alta

Telefon: + 47 78 45 02 84   
Epost: jan.e.henriksen@uit.no

Forskning: samisk sosialt arbeid, flerkulturell forståelse

 

Instituttleder Merete SausRKBU Nord

Telefon: +47 77 62 32 74
Epost: merete.saus@uit.no

Forskning: Flerkulturelt barnevern, samiskrelatert forskning

 

Samisk arkeologi og kultur

 

Postdoktor Cathrine Baglo, Tromsø museum

Telefon: + 47 77 64 62 41
Epost:  cathrine.baglo@uit.no

Forskning: samer i utstilling

  

Professor Trude A. Fonneland, Tromsø museum

Telefon: + 47 77 64 66 30
Epost:  trude.fonneland@uit.no

Forskning: Samisk nysjamanisme, religion og turisme, nyreligiøsitet og samtidsreligion

 

Professor Bjørnar J. Olsen, Institutt for arkeologi og sosialantropologi

Telefon: + 47 77 64 55 97
Epost: bjornar.olsen@uit.no

Forskning: Nord-Skandinavias forhistorie, samisk kulturhistorie. Norges eneste professor i samisk arkeologi.

 

Førsteamanuensis Torjer Olsen, Senter for samiske studier


Mobil jobb/ mobil privat: +47 416 38 224
Epost:  torjer.olsen@uit.no

Forskning: Samisk kristendom i samtida - historiske og internasjonale perspektiver, læstadianismen 

 

Førsteamanuensis Marianne Skandfer, Tromsø museum

Telefon: + 47 77 64 50 64
Mobil jobb/ mobil privat:  995 06 234
Epost:  marianne.skandfer@uit.no

Forskning: Samisk kulturhistorie, kulturminneforvaltning

 

Amanuensis Dikka Storm, Tromsø museum

Telefon: + 47 77 64 50 20 
Epost: dikka.storm@uit.no

Forskning: Ressursutnytting og identitetsforvaltning i samiske bygder i Sør-Troms

 

Leter du etter en annen ekspert? Sjekk i UiTs ekspertliste på nett, sortert etter tema.

 

 

På Twitter   #norgesarktiske