Dagskurs om forbedringsarbeid ved UiT høsten 2015

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

Forbedringsprosessen ved UiT Norges arktiske universitet omfatter flere typer aktiviteter, deriblant kurs og opplæring. Høsten 2015 ble det gjennomført syv dagskurs i forbedringsarbeid for ansatte ved campus Tromsø og Alta. Totalt har 90 personer hovedsakelig fra Kunstfak, BFE-fak, Jurfak, UB og IRS-fak[1] deltatt og gitt innhold til kursene.
 

Ønsket var å invitere til en aktiv dag der deltakerne selv fikk by på egne erfaringer og opplevelser med forbedringsarbeid i tillegg til å få inspirasjon til å prøve ut nye metoder. Hoveddelen av kurset består av praktiske øvelser som illustrerer hvordan forbedringsarbeid kan settes i en systematisk og enkel ramme. I tillegg ble det anledning for kursdeltakerne å diskutere strategi og kultur ved UiT sett i lys av hvordan våre omgivelser endrer seg. En liten del av kurset er også satt av til å lære litt teori om noen av prinsippene i LEAN-metodikken som ligger til grunn for forbedringsprosessen.

 Kurset har blitt godt mottatt og Harald Lind, en av kursholderne, fremhever at det først og fremst har vært svært motiverende å møte så mange ansatte med stort engasjement for UiT. Det er ikke til å legge skjul på at det er ressurskrevende å arrangere slike kurs, men Lind er ikke i tvil om at det er verdifullt. Det samme uttrykkes av blant andre Johanne Raade, direktør ved UB.

 

Lind forteller også at det har vært fokus på å evaluere og forbedre kurset fortløpende, og det oppleves verdifullt når 97 % av de som har evaluert kurset (67 stk) sier de fikk forståelse for hvordan metoden kan brukes til forbedring i eget team. Det er jo dette vi har håpet å oppnå med kurset forteller Svein Are Tjeldnes, som har holdt kurset sammen med Lind. «Dersom vi kan bidra til at ansatte ved UiT ser nytte i en systematisk tilnærming til forbedringsarbeid vil vi raskt se små endringer og gode resultater flere steder» sier Tjeldnes.

 

 

 Dersom du har spørsmål til denne nyhetssaken eller om kurset kan disse rettes til Svein Are Tjeldnes.

 

[1] Det kunstfaglige fakultet, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Det juridiske fakultet, Universitetsbiblioteket og Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag
 
På Twitter   #norgesarktiske