Applauderer UiTs plan om å utdanne leger i Finnmark

29.10.14 Øvreberg, Elisabeth
Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

Medisinstudenter ved UiT vil få mulighet til å ta siste del av utdanningen i Finnmark.
– Fantastisk, sier leder ved Nasjonalt senter for distriktsmedisin.

Ingrid Petrikke Olsen og Marianne Vanem fra UiT har stor tro på at å sende legestudenter til Finnmark vil føre til gode distriktsleger i landsdelen. De jobber nå med prosjektet "Regionalisering av medisinerstudiet i Finnmark" som skal endelig behandles i fakultetsstyret sommeren 2015. Foto: Elisabeth Øvreberg

– For å sikre kvaliteten på helsetjenestjenestene i distriktene, er man avhengig av kontinuerlig kompetanseutvikling, så å starte utdanning av leger i Finnmark er kjempeviktig, sier leder for Nasjonalt senter for distriktsmedisin, Helen Brandstorp.

Hun kommer kun med superlativer når hun skal omtale UiTs ”Regionalisering av medisinerstudiet i Finnmark”, som går ut på å sende 12 medisinstudenter til Hammerfest, Alta og Karasjok de siste to årene av legeutdanningen.

Stort læringsutbytte

– Det er ingen B-undervisning å bli sendt til Finnmark. Studentene blir sendt til gode læringsmiljøer som driver med forskning, prosjekter og fagutvikling, dessuten viser det seg at små læringsmiljøer er veldig nyttig. Studenten blir sett som person og får tett oppfølging. Læringsbetingelsene blir spesielt gode, kommenterer Brandstorp.

Hun mener det er viktig at fremtidens leger tidlig lærer hvordan det er å praktisere sitt yrke i et distrikt som Finnmark.

– Det gode legeliv på landet er veldig selvstendig og tverrfaglig. Man kommer borti så mye forskjellig, sier hun.

Spesialutdanning for Finnmark

Prosjektleder for ”Regionalisering av medisinerstudiet i Finnmark” ved UiT, Ingrid Petrikke Olsen, forteller at leger og helsepersonell i Finnmark må takle lange avstander, mye vær og stengte veier.

– Vi ønsker å få til en legeutdanning som er tilpasset og avspeiler den virkeligheten som leger i Finnmark, og andre distrikter, jobber i. Vi som jobber her har lang erfaring og mye å lære bort om hvordan man skal håndtere legejobben når det er langt mellom sykehus og bosted, sier hun og forteller at nyutdannede leger i nord må takle å bli sittende alene med veldig syke pasienter.

– Derfor legger vi opp til mye akuttmedisin slik at vi kan ruste dem opp til en jobb i Finnmark.

Olsen og prosjektkoordinator Marianne Vanem har nemlig stor tro på at personer som tar siste del av legeutdanningen i Finnmark blir i landsdelen.

– Erfaringer fra den vellykkede desentraliserte medisinutdanningen i Canada har vist seg å være positiv på stabilisering av legestudentene etter endt utdanning, sier Vanem.

Svarer på samfunnsoppdraget

Ifølge Olsen er planen å sende de første legestudentene til Finnmark høsten 2018, og hun har tro på at det vil bli rift om plassene.

– UiTs samfunnsoppdrag er blant annet å utdanne leger til landsdelen, inkludert Finnmark. I Finnmark har vi allerede en desentral oppbygging av helsetjenestene. Her kan studenten lære mye god samhandling mellom kommuner og sykehus. Studentene vil få se hele pasientforløp mellom sykehus og hjemkommunen.

Prosjektgruppa vil legge til rette for at en legeutdanning i Finnmark vil bidra ytterligere til den positive utviklingen som allerede er i fylket, der folk med høy kompetanse og utdanning tiltrekkes den nordlige landsdelen.

Bygge godt studentmiljø

UiT har allerede en desentralisert sykepleierutdanning i Finnmark, og med tanke på at spesielt Hammerfest har fått en sterk industri med traineer og lærlinger, så er målet å bygge et sterkt studentmiljø.

– Hvis dette går bra, kan det bane vei for flere typer utdanninger i landsdelen, sier Olsen.

Prodekan utdanning, Inger Njølstad, forteller at prosjektet "Regionalisering av medisinerstudiet i Finnmark" er så interessant at Linköpings universitet kommer til Tromsø i november for å lære.

Les også: Medisinstudenter til Finnmark

På Twitter   #norgesarktiske