Dette visste du garantert ikke om nyrene dine

Bortsett fra hjernen, er nyrene de mest kompliserte organene i kroppen.
Øvreberg, Elisabeth
Publisert: 13.03.14 00:00 Oppdatert: 30.07.15 14:00

Man har lenge trodd at nyregivere ikke har noen økt risiko for sykdom, men i fjor viste en norsk studie fra Rikshospitalet at risikoen for å få hjerte- og karsykdom er 40 prosent høyere hos nyredonorer enn hos en tilsvarende frisk kontrollgruppe. Foto: www.colourbox.com

Nyrene er ganske utrolige. Hver av dem inneholder en million små renseanlegg, og disse anleggene har et rørsystem som til sammen er over 20 mil langt. Det forteller professor Bjørn Odvar Eriksen ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT

– Nyrene består av et komplisert maskineri som er spesialkonstruert for å rense blod. Bortsett fra hjernen, er nyrene de mest kompliserte organene i kroppen, sier han.

Effektive

Faktisk så renser nyrene alt blodet ditt 50 ganger i døgnet, og mottar cirka 1 liter blod i minuttet.

Siden verdens nyredag markeres 13.mars, kan det passe å bruker fem minutter på å lære noe om de 12 centimeter lange organene som renser blodet ditt.

Les også: Kronisk nyresykdom – en trussel mot den gode alderdommen

Rense blod i maskin

Gjør ikke nyrene jobben sin, blir du syk. Veldig syk. Noen blir så dårlige at den eneste måten å få renset blodet er dialyse. Da ledes pasientens blod gjennom en slange til en dialysemaskin med et filter som filtrerer bort avfallsstoffene fra blodet. Det rensede blodet føres så tilbake til kroppen. Dette er en tidkrevende prosess, og må gjøres flere ganger i uka.

Heldigvis kan man få transplantert nyrer, og ifølge Eriksen er det ingen aldersgrense for å donere nyre. Men man må være helt frisk og nyren må ha rimelig bra renseevne. Derfor er det ikke så mange eldre som donerer nyrer.

Les NRK sin reportasje om nyreforskningen ved UiT

Verdens største nyrestudie

Selv om det ikke er så mange som trenger dialyse eller transplantasjon, står en av tre personer i fare for å utvikle en kronisk nyresykdom i løpet av livet. Dette henger blant annet sammen med at levealderen er økende og at nyrefunksjonen taper seg med økende alder.

Forskergruppen til Eriksen har allerede gjort den største nyrestudien i verden, der 1600 tromsøværinger mellom 50 og 62 år fikk undersøkt nyrene sine i Tromsøundersøkelsen fra 2007. Nå har forskergruppen startet opp en oppfølgingsstudie.

 – Vi ønsker å finne ut hvorfor nyrefunksjonen faller jo eldre vi blir. Målet er å starte forebyggende arbeid slik at færre må ha dialyse eller nyretransplantasjon, forteller overlege Toralf Melsom.

Småfakta om nyrene

-       Nyrene mottar ca 1 liter blod per minutt.

-       Nyrene danner urin.

-       Stoffene i urinen blir nå undersøkt med kjemiske metoder, men i riktig gamle dager måtte legene  smake på pasientens urin. Slik kunne de for eksempel finne ut at noen hadde sukkersyke dersom urinen smakte søtt!

-       Den høyre nyren er noe mindre og ligger litt lavere enn den venstre (på grunn av leveren).

-       Nyrene er næringsrike og blir brukt som mat. Britene har f.eks. sin steak-and-kidney pie. Nyrer må skylles godt, men ellers er de helt greie å spise.

Øvreberg, Elisabeth
Publisert: 13.03.14 00:00 Oppdatert: 30.07.15 14:00
Vi anbefaler