Kvalifisering 2023

Forskningsrådet lyser nå ut midlene Kvalifisering  2023.

 

Forskningsrådet lyser ut midler
Innovasjon og kommersialisering Foto: bh
Portrettbilde av Midtgard, Mette Ravn
Midtgard, Mette Ravn mette.r.midtgard@uit.no Seniorrådgiver/Næringslivskoordinator
Publisert: 15.02.23 15:28 Oppdatert: 16.02.23 10:42
Arktis Bærekraft Energi Hav Helse og velferd Klima Naturvitenskap Reiseliv Teknologi Økonomi

Dette er midler i størrelsesorden 200 000–500 000 som kan søkes av forskningsinstitusjoner, TTO (teknologioverføringsselskap) eller oppstartsselskaper med utspring fra godkjente forskningsorganisasjoner. Midlene skal gå til å kommersialiseringsprosjekt, det vil si bidra til å øke den kommersielle anvendelsen av offentlig finansiert forskning. 

Formålet med et kvalifiseringsprosjekt er å gjennomføre innledende undersøkelser av det kommersielle potensialet i forskningsresultater og avklare videre veivalg for dette. Slike veivalg kan være hvilken forskningsretning, teknologiutvikling eller strategivalg som bør velges framover. Resultatene fra et fullført kvalifiseringsprosjekt kan benyttes som grunnlag for en søknad om kommersialiseringsstøtte i form av et verifiseringsprosjekt, som da er neste steg i prosessen.

Les mer hos Forskningsrådet her. 

Kontaktperson i Forskningsrådet er Ole H. Brekke: ohb@forskningsradet.no


Kortnytt fra Seksjon for forskning og utdanningskvalitet, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Fakultetsledelsen ved IRS-fak, Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak, Det helsevitenskapelige fakultet
Midtgard, Mette Ravn mette.r.midtgard@uit.no Seniorrådgiver/Næringslivskoordinator
Vi anbefaler