Call for proposal: Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)

Forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME) arbeider med langsiktig forskning som er rettet mot fornybar energi, energieffektivisering, CO2-håndtering og samfunnsvitenskap. Sentrene skal ha potensial for innovasjon og verdiskaping.

A
B Foto: C
Portrettbilde av Paulsen, Steinar Martin
Paulsen, Steinar Martin steinar.paulsen@uit.no Faggruppeleder Forskning og innovasjon
Publisert: 27.01.23 08:26 Oppdatert: 27.01.23 08:31
Bærekraft Energi Geopolitikk

Sentrene skal ha potensial for innovasjon og verdiskaping. Forskningen skjer i et tett samarbeid mellom forskningsmiljøer, næringsliv og forvaltning. Internasjonalt samarbeid og forskerutdanning er viktige oppgaver for sentrene, som er etablert for en periode på inntil åtte år (5 + 3).   Les mer her.


Kortnytt fra Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Paulsen, Steinar Martin steinar.paulsen@uit.no Faggruppeleder Forskning og innovasjon
Vi anbefaler