Midler til næringsphd og offentlig sektor phd er utlyst. Totalt 157 millioner; løpende søknadsfrist.

Forskningsrådet har lyst ut midler til nærings- og offentlig sektor phd.  Dette er en samfinansieringsordning med virksomhet/institusjon som kandidaten tilhører og forskningsrådet. For øvrig følges universitetenes regler i forhold til opptak og gjennomføring.

Forskningsrådets regionale representant Elisabeth Bakkelund bistår gjerne.  

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2019/narings-ph.d.--doktorgradsprosjekt-i-bedrift/

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2019/offentlig-sektor-ph.d.--doktorgradsprosjekt-i-offentlig-virksomhet/

 

 

Næringsphd og offentlig sektor phd
Forskning til utvikling Foto: UiT
Portrettbilde av Midtgard, Mette Ravn
Midtgard, Mette Ravn mette.r.midtgard@uit.no Seniorrådgiver/Næringslivskoordinator
Publisert: 09.02.22 10:47 Oppdatert: 09.02.22 11:03
Bærekraft Energi Hav Helse og velferd Historie Klima Kunst og kultur Lov og rett Naturvitenskap Reiseliv Samfunn og demokrati Teknologi Urfolk Økonomi


Kortnytt fra Seksjon for forskning og utdanningskvalitet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Det helsevitenskapelige fakultet, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Det juridiske fakultet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag
Midtgard, Mette Ravn mette.r.midtgard@uit.no Seniorrådgiver/Næringslivskoordinator
Vi anbefaler