Call for proposals: Russisk-norsk bilateral utlysning på miljøaspekter og bærekraftig utvikling av ressurser i nordområdene

Formålet med denne fellesutlysningen er å styrke norsk-russisk forskningssamarbeid gjennom strategisk petroleums- og polarforskning, relevant for begge land. Søknadsfrist: 16. mars 2022, 13.00 CET 

Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
nn Foto: nn
Portrettbilde av Paulsen, Steinar Martin
Paulsen, Steinar Martin steinar.paulsen@uit.no Faggruppeleder Forskning og innovasjon
Publisert: 17.01.22 13:16 Oppdatert: 17.01.22 13:29
Arktis Bærekraft Hav Naturvitenskap

De vitenskapelige problemstillingene må være relevante for Barentshavet eller den norske og russiske delen av Barentsregionen, og dekke minst ett av følgende tematiske områder:

  • Geofysiske og geologiske prosesser
  • Hav og kryosfære: tilstand og prosesser
  • Bærekraftig utvikling av petroleumsressurser og påvirkningen på det marine miljøet

Les mer her.


Kortnytt fra Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Paulsen, Steinar Martin steinar.paulsen@uit.no Faggruppeleder Forskning og innovasjon
Vi anbefaler