Hvordan ble Tirpitz' skjebne omtalt i ulike lands medier?

Juliane C. Bockwoldt har skrevet avhandling om hvordan senkingen av det tyske slagskipet Tirpitz er omtalt ulikt i ettertid av britiske, tyske og norske medier og museer. 

slagskip Tirpitz doktorgradsavahndling
BEISTET: Var navnet Winston S. Churchill ga Tirpitz under kampene i Arktis under andre verdenskrig. Foto: KIlde/US Naval Historical Center
Portrettbilde av Kveseth, Magne
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 02.11.21 08:40 Oppdatert: 02.11.21 11:39
Arktis Om UiT Samfunn og demokrati Teknologi

Bockwoldt er stipendiat i medie- og dokumentasjonsvitenskap ved fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL) ved UiT Norges arktiske universitet. Prøveforelesningen hennes 5. november vil være en diskusjon av hvordan minnestudier gjennomgår transnasjonale vendinger, avhengig av hvem som husker hva og hvordan historiene blir fremstilt.

stipendiat Bockwoldt Tirpitz
ULIKE: Stipendiat Juliane C. Bockwoldt finner ulike fremstillinger av slagskipet Tirpitz ut fra hvilket land som fremstiller historiene om skipet. Foto: /UiT

Det tyske slagskipet Tirpitz ble senket av britene i Nord-Norge under andre verdenskrig. Banesåret til skipet ble gitt i Kåfjord utenfor Alta, men skip og mannskap kom seg til Tromsø før nådestøtet ble satt inn.

Hvordan skaper media en troverdig historie om det som skjedde og hvorfor skal publikum ta historien som en sannhet? Det er essensen i Bockwoldts arbeid. 

Bockwoldt har undersøkt, samlet og fremhevet ulike strategier som er brukt i britisk, tyske og norske dokumentarer og ulike museumsutstillinger. Hun analyserer hvordan disse er formidlet  og alle handler om den samme historiske hendelsen om Tirpitz.

Bockwoldt får i sin avhandling frem de ulike måtene senkingen av slagskipet fremstilles på. 

Hun mener de mange elementene knyttet til fremstillingen av hendelsen lager et helte-narrativ i den britiske dokumentaren. Den tyske versjonen er derimot en mer distansert rapport, mens den norske versjonen ses på som en «stillferdig krim-historie i den norske dokumentaren.»

Bockwoldt oppsummerer dette slik: 

«Romlig paratekstualitet bidrar til å autentifisere historisk infotainment i museumsutstillinger i Storbritannia, gir en seriøs aura til museale presentasjoner i Tyskland og bidrar til historisk originalitet i norske museumsutstillinger. Det samme originale filmmaterialet brukes for å produsere ulike stemninger for scenen av senkningen av slagskipet: mystisk fjern i den britiske, mørk og nedstemt i den tyske og observerende og dump i den norske dokumentaren.»

Les mer om doktorgradsdisputasen

Prøveforelesningen kan følges her:

Disputasen kan følges her:


Kortnytt fra Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler