Ungsinn har vurdert skoleprogrammet MOT Robust ungdom

Programmet MOT Robust ungdom har som mål å gjøre hver ungdom sterkere samtidig som det bedrer klassemiljøet og bidrar til en skolekultur der alle blir inkludert. Programmet er mye brukt i Norge, men en ny kunnskapsoppsummering i Ungsinn viser at det må mer forskning til for å vite om tiltaket virker etter hensikten.

Illustrasjonsbilde av ungdommer
Tiddskriftet Ungsinn har vurdert og klassifisert programmet MOT Robust ungdom Foto: Dotshock/ Mostphotos
Portrettbilde av Karlsen, Mariann Schjølberg
Karlsen, Mariann Schjølberg mariann.s.karlsen@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Portrettbilde av Eng, Helene
Eng, Helene helene.eng@uit.no Førstelektor
Publisert: 01.11.21 09:32 Oppdatert: 01.11.21 09:46
Helse og velferd

MOT-programmet, Robust ungdom 12-16, gjennomføres i ungdomsskolen. Programmet har som overordnet målsetning å skape et varmere og tryggere samfunn gjennom å utvikle robuste og inkluderende ungdommer.

Les oppsummering av funnene og fullstendig kunnskapsoppsummering på Ungsinn.no

Forfattterne av kunnskapsoppsummeringen førsteamanuensis Marte Rye, postdoktor Sabine Kaiser og professor Monica Martinussen ved RKBU Nord har gjennomgått dokumentasjonen som finnes på tiltaket, og de vurderer at denne er mangelfull. Det betyr at dokumentasjonen ikke er god nok til å belyse om tiltaket har positive effekter eller ikke. De konkluderer derfor med at tiltaket må ses på som et teoretisk begrunnet tiltak, og klassifiserer det på evidensnivå 2 av 5 mulige.

Forfatterne konkluderer med at det er behov for en studie med god metodisk kvalitet for å få kunnskap om effektene av tiltaket. De mener at dette er spesielt viktig med tanke på at tiltaket er bredt implementert i Norge. Samtidig vurderer forfatterne tiltaket til å være grundig beskrevet med en tilfredsstillende begrunnelse i allment akseptert teori og med en god implementeringsstrategi. Dette er et godt utgangspunkt for å kunne gjennomføre en effektevaluering av tiltaket senere.


Kortnytt fra Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Karlsen, Mariann Schjølberg mariann.s.karlsen@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Eng, Helene helene.eng@uit.no Førstelektor
Vi anbefaler