Error rendering component

Inviterer til seminar om menneskerettigheter innen psykisk helsearbeid og rus

Både internasjonalt og nasjonalt understrekes behovet for å styrke menneskerettighetene i psykisk helse- og rustjeneste.

Paraplyer, illustrasjon
Illustrasjonsbilde Foto: Svein Sørly
Portrettbilde av Rolland, Tomas
Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 11.10.21 10:56 Oppdatert: 14.10.21 10:15
Helse og velferd Lov og rett

Dette er påpekt av både WHO, FN, brukerorganisasjoner, fagforeninger, regjeringer og av forskningen på feltet.

FN slår fast at alle mennesker i verden har rett til en best mulig psykisk helse, og de viktigste grunnene til psykisk uhelse og rus er vold, umyndiggjørelse, sosial eksklusjon, diskriminering, stigmatisering og isolasjon.

Arbeidsmåter i psykisk helse- og rusarbeid kan ikke lenger overse sosiale, økonomiske og kulturelle samfunnsforhold.

Seminaret er gratis og åpent for publikum og er et samarbeid mellom «Knutepunkt for Recovery» og Tidsskrift for psykisk helsearbeid.

Fredag 15. oktober, kl. 18, Verdensteateret i Tromsø.

Du kan bestille din fribillett HER.

Ordstyrere for kvelden er Astrid Weber, erfaringskonsulent fra UNN Åsgård, Tromsø og Rita Sørly, førsteamanuensis Institutt for barnevern og sosialt arbeid, UiT og redaktør for Tidsskrift for psykisk helsearbeid. 

Deltakere i panelet er:

  • Professor emerita Marit Borg, Universitetet Sør-Øst Norge
  • Professor Bengt Karlsson, Universitetet Sør-Øst Norge
  • Nestleder i RIO og Regionsansvarlig i Nord-Norge, Asbjørn Larsen
  • Leder av Brukerbasen, Wibecke Årst Marborg, Tromsø
  • Peter McGovern, lege Modum Bad og bidragsyter til WHO Quality Rights Initiative
  • Linda Nesse, ph.d.-kandidat i folkehelsevitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
  • Førsteamanuensis Marius Storvik, Juridisk fakultet, UiT Norges arktiske universitet
  • Førsteamanuensis Cathrine Fredriksen Moe, Nord universitet

Arrangementet støttes av Stiftelsen Fritt Ord.

Følg arrangementet på nett
Arrangementet streames, og det vil være mulig å delta på nett. 


Kortnytt fra Institutt for barnevern og sosialt arbeid, Det helsevitenskapelige fakultet
Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler