Digital konferanse om åpen forskning

Velkommen til virtuell konferanse 18.–19. oktober: Hvordan endres forskningshverdagen når åpen forskning blir den nye normalen?

Digital konferanse om åpen forskning
18.–19. oktober 2021 blir det arrangert digital konferanse om åpen forskning. Foto: Illustrasjon: Alexander Refsum Jensenius
Portrettbilde av Larssen, Tanja
Larssen, Tanja tanja.larssen@uit.no
Publisert: 06.09.21 12:48 Oppdatert: 07.09.21 18:20
Samfunn og demokrati Teknologi

Program og påmelding

Vi er på vei inn i et nytt paradigme, der åpenhet er en naturlig del av hvordan vi forsker. Åpenhet forventes i økende grad gjennom hele forskningsprosessen; fra hvordan forskningen planlegges og gjennomføres, hvordan data og resultater lagres og deles hvordan vi samarbeider, forskere imellom og med resten av samfunnet. Åpenhet påvirker forskere, forskningsinstitusjonene, finansiører og de som bruke forskningen.

Hovedfokus på konferansen er hvordan dette ser ut fra forskernes ståsted og hvordan politikken henger sammen med praksis? Er de ulike delene av sektoren rigget for endringene som er på vei og hvordan er den overordnede politikken, nasjonalt og internasjonalt koblet til endringer i forskernes hverdag? Hvordan virker de ulike prosessene i arbeidet mot åpen forskning sammen?

Konferansen organiseres av Nasjonalt forum for åpen forskning, som koordineres av Universitets- og høgskolerådet, og har deltakere fra Norges forskningsråd, Unit/HK-Dir, Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, instituttsektoren, Forskerforbundet, m.fl.

Konferansen er virtuell ved bruk av Zoom og er gratis.

Påmeldingsfrist 11. oktober.


Kortnytt fra Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Larssen, Tanja tanja.larssen@uit.no
Vi anbefaler