Tilbyr emnet Stedsutvikling på Helgeland

God stedsutvikling er viktig for både trivsel og trygghet, bosetting og næringsutvikling. Fra høsten av kan du ta videreutdanningstilbudet Stedsutvikling på Helgeland – med samlinger både i Mo i Rana og på Nesna.

Par sykler i Sjøgata i Mosjøen
Attraktive byer og tettsteder fremmer livskvalitet, bosetting og næringsutvikling – og trekker også lettere tilflyttere og besøkende til seg. Fra høsten kan du studere Stedsutvikling på Helgeland i regi av UiT. Foto: Illustrasjon
Portrettbilde av Eidum, Espen Viklem
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 15.06.21 14:25 Oppdatert: 16.06.21 11:10
Bærekraft Helse og velferd Samfunn og demokrati

– Tilbudet bidrar til å styrke en kompetanse som i dag er mangelvare i regionene i Norge, sier Anniken Førde, professor ved institutt for samfunnsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet, som står bak studietilbudet.

– UiT har respondert på et ønske fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og KS om å tilby en utdanning på området. Vi har gode erfaringer fra vi tidligere gjennomførte tilsvarende tilbud i Lofoten, og er sikker på at det vil bli godt mottatt også på Helgeland, sier Førde.

Nye utfordringer for lokalsamfunn

Emnet Stedsutvikling favner nyere perspektiver på sted og stedsutvikling. Steder er i endring, og stedsutviklingsprosesser blir stadig mer komplekse. Lokale plan- og utviklingsprosesser krever tverrfaglige tilnærminger og analyser. Globalisering, økt mobilitet, klimaendringer, digitalisering og økte krav til attraktivitet og bærekraft stiller steder ovenfor nye utfordringer.

Fremmer bosetting 

Et kjennetegn på kommuner som lykkes med å utvikle attraktive og levende lokalsamfunn, er en offensiv holdning til samfunnsutvikling kombinert med langsiktig og helhetlig tenkning på området – samt lagspill med innbyggere og lokalt næringsliv.
For å opprettholde et bærekraftig lokalsamfunn på alle plan, må det jobbes kontinuerlig for at stedet skal holde på innbyggere og næringsliv, og samtidig tiltrekke seg besøkende og tilflyttere. Attraktive byer og tettsteder fremmer livskvalitet, bosetting og næringsutvikling – og trekker også lettere tilflyttere og besøkende til seg.

Søknadsfristen til studiet er 1. august. Les mer og søk emnet Stedsutvikling på Helgeland her.

– Erfaringer som er gull verdt

Studiet retter seg mot bedriftsledere, samfunnsplanleggere, næringssjefer, arealplanleggere, politikere og andre som er involverte i stedsutvikling.
– Vi ønsker søkere fra hele landet, men særlig fra Helgelandsregionen. Erfaringer vi har gjort oss tidligere er at studentene ikke bare blir tilført kompetanse fra fagmiljøene. De kommer jo hit med erfaringer som er gull verdt og som gjør at vi her får et svært kompetent klasserom, påpeker Førde.

– Enda bedre å bo på Helgeland

Rana Utvikling er en av 18 næringslivsmentorer ved UiT Norges arktiske universitet. Hensikten med ordningen er å skape tettere samarbeid mellom næringslivsbedrifter i landsdelen og utdanning/forskning/innovasjon ved UiT.
– Vi ser viktigheten av å kunne tilby dette studiet til næringslivet på Helgeland og styrke utviklingen av tettsteder og byer. Økt kompetanse innen stedsutvikling på tvers av samfunnssektorer og forvaltningsnivå vil gjøre Helgeland til et enda bedre sted å bo og besøke. For et godt sted å bo er også et godt sted å besøke, sier Cecilie Nordvik, Rana Utvikling.


Kortnytt fra Institutt for samfunnsvitenskap, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler