Kobler studier med jobbhverdag

Studentene savnet koblingen mellom studiene og en jobbhverdag utenfor akademia. Fire ansatte ved Institutt for psykologi får Helsefaks utdanningspris 2021 for å ha skapt koblingen gjennom nye fagemner.

Bilde av fire smilende personer med farget bakgrunn.
Dette er en pris for et arbeid vi har fått til sammen med våre studenter, kolleger og administrasjonen ved Institutt for psykologi, sier prisvinnerne (f.v) førstelektor Eva Therese Næss, universitetslektor Camilla Breivik, førsteamanuensis Svein Bergvik og førsteamanuensis Ragnhild Sørensen Høifødt. Foto: Lars Åke Andersen
Portrettbilde av Brøndbo, Stig
Brøndbo, Stig stig.brondbo@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 17.06.21 09:00 Oppdatert: 17.06.21 08:59
Helse og velferd

– Det er veldig hyggelig å få en pris for et arbeid vi har stor tro på. Vi vet fra forskning at det som skiller de virkelig gode psykologene fra andre, er deres mellommenneskelige ferdigheter. Vårt fokus har vært å skape fagemner og læringsmiljøer hvor studentene får utviklet disse ferdighetene gjennom studiet, sier prisvinnerne ved profesjonsforberedende emner på profesjonsstudiet i psykologi, førstelektor Eva Therese Næss, førsteamanuensis Svein Bergvik, førsteamanuensis Ragnhild Sørensen Høifødt og universitetslektor Camilla Breivik.

Måtte gjøre noe

Før 2017 fikk studentene på profesjonsstudiet først flere år med viktig grunnkunnskap, hvor teori og forskningsmetode ble vektlagt. Deretter ble det en brå overgang til et mer avgrenset og praksisrettet fokus. Tilbakemeldingen fra studentene var at de savnet en tydeligere kobling mellom teori, praksis og deres fremtidige profesjonsutøvelse – og de ville ha det over flere semestre.

– Vi var nødt til å gjøre noe og fikk lov til å sette sammen et team med psykologer fra ulike fagdisipliner og med ulik erfaring for å utforme nye fagemner, sier førsteamanuensis Svein Bergvik. Resultatet ble en mer praksisnær utdanning med en faglig rød tråd gjennom hele studieforløpet.

– Målet har vært å forberede studentene bedre på en lang og givende karriere som psykolog, sa førstelektor Eva Therese Næss da Utdanningprisen ble overlevert i en koronatilpasset seremoni.

Takk til studentene

Innholdet i emnene representerer en stor endring fra tidligere studieplan, med større vekt på rolleforståelse i yrkespraksis og sammenhengen mellom teori og praksis.

– Undervisningen er nå preget av en spennende veksling mellom teori og evidens, klinisk hverdag og praksis. Studentene gleder seg til undervisning i faget og ser nytteverdien av læringen langt utenfor klasserommets vegger, heter det i nominasjonen til Utdanningsprisen.

Intern støtte

De fire prisvinnerne har fått støtte fra engasjerte kollegaer, studenter, instituttledelsen og administrasjon underveis i arbeidet, og de omtaler prisen som et lagarbeid.

– Vi hadde ikke klart dette uten denne støtten, og både kolleger og studenter har medvirket underveis. Vi utfordret studentene til at ingen tilbakemeldinger gis til oss uten konkrete forslag til løsning. Det tok de på stort alvor, sa Næss i takketalen på vegne av vinnerkvartetten, og la til:

– Vi hadde heller ikke klart dette uten støtte, hjelp og tålmodighet fra administrasjonen. De er selve definisjonen av hva vi i organisasjonspsykologien kaller intern service.

God ekstern respons

De nye emnene strekker seg over seks semestre. Her møter studentene en kombinasjon av UiTs egne fagpersoner og eksterne fagfolk med spisskompetanse tilpasset de enkelte temaene. Læringsaktivitetene inkluderer studentaktive læringsformer med casebasert undervisning og mentorgrupper med egenaktivitet, øvelser og refleksjonsnotater.

–  Tilbakemeldingen fra våre eksterne samarbeidspartnere som har studenter i praksis, er veldig god. For oss er det en bekreftelse på at endringene har vært både viktige og riktige, sier prisvinnerne.

Leste du denne? Videreutdanninga i barnevernfaglig veiledning vant Helsefaks utdanningspris i 2020.

Her er en oversikt over tidligere vinnere av Helsefaks priser.

Denne artikkelen er en del av Helsefaks digitale sommerfestival!

Illustrativt bildebanner med teksten Helsefaks digitale sommerfestival 2021.


Kortnytt fra Det helsevitenskapelige fakultet
Brøndbo, Stig stig.brondbo@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler