Retts- og eiendomshistorien under lupen

Juridisk fakultet ved UiT minner om seminar: Hvordan skjedde egentlig tildelingen av jorda i Finnmark?

professor Ravna UiT
HVEM TILDELTE: Professor dr.juris Øyvind Ravna vil ta for seg spørsmålet om jordinndelingen i Finnmark. Foto: UiT/arkiv
Portrettbilde av Kveseth, Magne
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 10.06.21 10:12 Oppdatert: 10.06.21 13:59
Arktis Lov og rett Samfunn og demokrati Urfolk

Samerettsgruppa ved juridisk fakultet UiT Norges arktiske universitet arrangerer seminar om hvordan jorda i Finnmark ble fordelt mellom 1776 og 1815. Spørsmål som reises er blant annet om Staten utviste gratis jord til samene.

Arrangementet som finner sted torsdag 10. juni på Clarion Hotel The Edge i Tromsø mellom klokka 18.00 og 20.00. Seminaret presenterer ny forskning og er en del av den pågående debatten om samisk rett, rettshistorie og annen historie i Finnmark og andre deler av Sápmi. Husk å melde deg på hvis du vil delta fysisk. 

Følgende blir presentert:

  • Myten om den umatrikulerte grunnen i Finnmark som Kongens krongods. Gunnar Eriksen, Det juridiske fakultet, UiT
  • Betydningen av arkivsøk og førstehåndskilder for å kartlegge retts- og eiendomshistorien i Sápmi. Harald Lindback, Statsarkivet i Tromsø
  • Jordinndelingen i Finnmark: Gratis statlig jordutdeling eller grensegang og jordskifte? Øyvind Ravna, Det juridiske fakultet, UiT
  • Spørsmål og kommentarer fra folk i salen

Åpning ved Ánde Somby. Møteleder Bendik Midtkandal.

Kaffe og kaker til seminardeltakerne.

Obligatorisk påmelding på UiT.no/tavla av hensyn til smittevern. Det blir maks. 50 deltakere. De som ikke kan melde seg på via UiT.no/tavla sender en e-post til Øyvind Ravna, oyvind.ravna@uit.no innen 10.06.21 klokka 15:00 og merker e-posten med «påmelding».

Følg strømmingen av seminaret

 


Kortnytt fra
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler