Britt Kramvigs artikkel nominert til årets beste

Årets tidsskriftartikkel 2020. Professor Britt Kramvig ved Institutt for reiseliv og nordlige studier, har skrevet en artikkel i Norsk antropologisk tidsskrift: Artikkelen Landskap som hjem er nominert årets tidsskriftartikkel.

Portrett professor Britt Kramvig
Professor Britt Kramvig nominert til prisen årets tidsskriftartikkel. Foto: UiT/arkiv
Portrettbilde av Kveseth, Magne
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 26.03.21 07:27 Oppdatert: 26.03.21 08:59
Kunst og kultur Reiseliv Samfunn og demokrati Urfolk

I Kramvigs kommentar til nominasjonen skriver hun:

«I denne artikkelen gjør jeg en nylesing av Marianne Gullestads bok Hverdagsfilosofer. Verdier, selvforståelse og samfunnssyn i det moderne Norge, med særlig vekt på hennes fortolkning av sjøsamiske Einars selvbiografi – og måter Einar reflekterer rundt minner og felles hukommelse gjennom landskap. For å kunne utdype argumentasjon om minner som del av et landskap, vil jeg sette Gullestads analyse i dialog med det kunstneriske forskningsprosjektet «Kraftfull slumrende gjensidighet – (glemte) steder i det samiske landskap». I artikkelen argumenteres det for at skiftene i Einars livshistorie er del av den pågående kollektive dekolonialisering i Sápmi. Slekt, nabolag og sted har i norske lokalsamfunn vært sentrale fellesskap for konstituering av likhet og likeverd. I fornorskede samiske områder er slekt, nabolag og sted ofte turbulente, motsetningsfylte og delvise fellesskap, med bruddflater som skapte friksjon i, og mellom, de ulike felleskap man tilhører. På slike steder har landskap som erfart hjem gitt tilgang til kontinuitet og tilknytting, i et ellers ustabilt og omskiftelig sosialt og materielt univers.»

Universitetsforlaget skriver dette om prisen:

«Hvert år gjør tidsskriftredaksjoner og forfattere en formidabel innsats for at lesere i Norden og resten av verden skal få tilgang til ny og godt formidlet kunnskap. For å gjøre ære på dette arbeidet deler Universitetsforlaget hvert år ut hedersprisen Årets tidsskriftartikkel. Utvelgelseskriteriene er at artikkelen skal være faglig interessant og godt formidlet, og noe redaksjonen er ekstra stolt av å ha publisert. Det er redaktørene i hvert enkelt tidsskrift som nominerer artiklene. En uavhengig jury bestående av noen av de fremste på sine fagfelt i Norden, utpekt av Universitetsforlaget, vurderer de foreslåtte kandidatene og kårer vinneren. Forfatteren av vinnerartikkelen mottar 25 000 kroner.»

Det er ennå ikke bestemt hvor, eller hvordan prisen skal deles ut, skriver Universitetsforlaget.


Kortnytt fra Institutt for reiseliv og nordlige studier, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler