Et minimum av fysisk undervisning er nødvendig

Førsteårs-studentene på geologi har hatt ukentlige øvelser så langt det har latt seg gjøre siden oppstart. Studentene har utrykt glede over å kunne møtes og å faktisk bli kjent med klassekameratene sine. Det har nok tatt litt lenger tid enn ellers, men nå begynner de å bli varme i trøya.

Ida Elisabeth Aarvaag og Karoline Sneve Bakkemo samarbeider godt under øvelsene. Her forklarer Ida hva hun ser for Karoline.
Ida Elisabeth Aarvaag og Karoline Sneve Bakkemo samarbeider godt under øvelsene. Her forklarer Ida hva hun ser for Karoline. Foto: Christine Tømmervik Kollsgård
Portrettbilde av Mortensen, Kai
Mortensen, Kai kai.mortensen@uit.no Rådgiver
Publisert: 16.03.21 09:32 Oppdatert: 16.03.21 09:47
Naturvitenskap Om UiT

Tekst og bilder av stipendiat Christine Tømmervik Kollsgård

Instituttet har satt verdien av at studentene har fysisk undervisning høyt. De fleste av øvelsene er heller ikke mulig å utføre uten fysisk oppmøte. For tiden har 26 aktive førsteårs-studenter ukentlige fysiske øvelser i sedimentologi, strukturgeologi og mineralogi.

De andre trinnene har også øvelser for tiden, tross midlertidige nedstengninger ellers i kommunen. Munnbind har blitt delt ut ved flere anledninger når det er vanskelig å begrense avstand, og bergartsprøvene har fått smake på store mengder desinfeksjonsmidler.

Hittil i sedimentologi har studentene lært seg å beskrive og tolke sedimentære avsetninger og bergarter, og de har utført kornstørrelsesanalyser både med tørr- og våtsikting. De har blitt gode til å samarbeide og til å skrive rapporter.

"Generelt er øvelsene både utfordrende, lærerike og artige. Samtidig er det veldig greit å få kommet seg på campus og få sett og konversert med de man går i klasse med. Blir litt stusselig over tid og bare se de på en skjerm", sier Bendik. Samtidig mener han de digitale undervisningstimene bare blir bedre og bedre: "En slipper blant annet styret med å komme seg til campus, enten det er trangt på bussen eller på parkeringsplassen".

Julian Thode Bentzen følger med på beskrivelsene til Karoline og Ida mens han skisserer en av de andre prøvene. Foto: Christine Tømmervik Kollsgård
Et nytt oppbluss av smitte og fysiske øvelser gjorde at Erlend Ettestad Grøthe og Truls Aaby tok på seg munnbind da de skulle analysere kornstørrelsene på en prøve med fluviale løsmasser. Foto: Christine Tømmervik Kollsgård
Bendik Bigseth Mathiesen er fornøyd med at han og kompisene, Markus Alexander Aarsund og Eirik Anundskås kan ha fysiske øvelser i en vanskelig tid. De ser også at det ikke ville vært mulig å gjøre øvelsene de er på digitalt. Foto: Christine Tømmervik Kollsgård
Bendik Bigseth Mathiesen studerer en sedimentær bergartsprøve. Markus Alexander Aarsund og Eirik Anundskås er ivrig med i diskusjonen for å finne ut av i hva slags miljø denne ble avsatt i. Foto: Christine Tømmervik Kollsgård

Kortnytt fra Institutt for geovitenskap
Mortensen, Kai kai.mortensen@uit.no Rådgiver
Vi anbefaler