Pris til UiT-professor emeritus Arnoldus Schytte Blix

Blix har blitt tildelt den prestisjefylte Gunnerusmedaljen 2021 fra Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.

Arnoldus Schytte Blix og Anne Husebekk ved en bronsebyste av Roald Amundsen.
Arnoldus Schytte Blix sammen med UiT-rektor Anne Husebekk ved en tidligere anledning. Foto: Kari Johanne Tveit/UiT
Portrettbilde av Næss, Inger Lise
Næss, Inger Lise inger.l.nass@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 02.03.21 13:05 Oppdatert: 02.03.21 13:05
Arktis Naturvitenskap

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab skriver på sine nettsider:
«Medaljen tildeles forskere som har bidratt med fremragende vitenskapelig innsats på ett eller flere felt. Utmerkelsen består av medaljen og et diplom.

Arnoldus Schytte Blix tildeles Gunnerusmedaljen for sin fremragende forskningsinnsats innenfor fagfeltet biologi. På sine to forskningsfelt zoofysiologisk forskning og norsk polarforskning, har Blix publisert omkring 185 primære forskningsartikler, de fleste publisert i anerkjente internasjonale tidsskrift. På 1980-tallet finansierte og bygget han en forskningsavdeling for forskning på arktiske dyr, avdeling for arktisk biologi.

Schytte Blix har også vært hovedpersonen bak etableringen av Stiftelsen Polarmuseet i Tromsø og Stiftelsen M/S Polstjerna for restaurering og bevaring av selfangstskuta Polstjerna samme sted.

Han er Honorary Fellow of St. Catharine’s College, Cambridge, og han ble tildelt Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning i 1994. I 2006 ble han utnevnt til St. Olavs Orden – Ridder av 1. klasse. Blix er medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Det Norske Videnskaps-Akademi og Akademia Europaea.»

I tillegg tildeles Lars Walløe (professor emeritus ved Universitetet i Oslo) Gunnerusmedaljen 2021 for sin fremragende forskningsinnsats innenfor fagfeltet medisin.

Vi gratulerer begge prisvinnerne!


Kortnytt fra Institutt for arktisk og marin biologi, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
Næss, Inger Lise inger.l.nass@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler