Møte 22. okt.. 2020 kl. 11:00 – 15:30

Sted: Linken møtesenter - Forskningsparken Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


OS 10/20:
Referat og meldinger til fakultetsstyret ved HSL-fak 22.10.2020

FS 29/20:
Høring om forventninger til vitenskapelig ansatte og karriereutvikling

FS 30/20:
Oppnevning av innstillingsutvalg for stilling som instituttleder ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

FS 31/20:
Tertialrapport for HSL-fakultetet 2. tertial 2020

FS 32/20:
Føringer for budsjettarbeid 2021

Til stede på møtet:

Torunn Klemp (LEDER)
Trude Steingård (MEDL)
Sigrun Høgetveit Berg (MEDL)
Beate Steinveg (MEDL)
Silja A. Wara (MEDL)
Tarjei Andersen (MEDL)
Trond Waage (VARA)