Møte 22. sep.. 2020 kl. 09:00 – 13:30

Sted: The Edge Hotell Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


OS 9/20:
Referat og meldinger til fakultetsstyret ved HSL-fak 22.09.2020

FS 20/20:
Forslag om endring av studieplan for mastergradsprogram i nordsamisk som morsmål

FS 21/20:
Sak FS- 2020 Forslag om endring av opptakskrav til mastergradsprogram i visuell antropologi

FS 22/20:
Studietilbudet i teologi, videreføring og revisjon

FS 23/20:
Søknad om nedlegging av mastergradsprogram i logopedi

FS 24/20:
Statusrapport midlertidighet ved HSL

FS 25/20:
Orientering om arbeid i Tilsettingsutvalget ved HSL-fakultetet

FS 26/20:
Sak FS xx-20 Videre oppfølging av økonomien ved HSL-fakultetet

FS 27/20:
Sak FS XX-2020 Innspill til store satsinger utenfor UiTs ramme for 2022

FS 28/20:
Utlysning av stilling som instituttleder ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Til stede på møtet:

Torunn Klemp (LEDER)
Urban Wråkberg (MEDL)
Trude Steingård (MEDL)
Hilde Marie Pettersen (MEDL)
Sigrun Høgetveit Berg (MEDL)
Beate Steinveg (MEDL)
Trond Waage (VARA)