Møte 15. jun.. 2020 kl. 11:00 – 16:00

Sted: Zoom og Teams


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


FS 15/20:
Tildeling av FoU-terminer med oppstart i 2020 og økonomisk støtte til utenlandsopphold
Unntatt offentlighet

FS 16/20:
Framtidig organisering av Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

OS 8/20:
Referat og meldinger til fakultetsstyret ved HSL-fak 15.06.2020

FS 17/20:
FS-sak Gjennomgang av økonomien og statusrapport per 1. tertial 2020

FS 18/20:
Programporteføljen ved HSL-fakultetet

FS 19/20:
Årsrapport for HMS, samfunnssikkerhet og beredskap ved UiT 2019 - oppfølging ved HSL-fakultetet

Til stede på møtet:

Torunn Klemp (LEDER)
Urban Wråkberg (MEDL)
Trude Steingård (MEDL)
Hilde Marie Pettersen (MEDL)
Sigrun Høgetveit Berg (MEDL)
Holger Pötzsch (MEDL)
Geir Are Johansen (NESTL)
Gøril Johansen (VARA)