Møte 27. apr.. 2020 kl. 11:00 – 15:00

Sted: Zoom og Teams


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


OS 5/20:
Referat og meldinger til fakultetsstyret ved HSL-fak 27.04.2020

FS 11/20:
Ansettelse i stilling som instituttleder (åremål) ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid (IBS)
Unntatt offentlighet

FS 12/20:
Ansettelse i stilling som instituttleder/senterleder (åremål) ved Senter for samiske studier (Sesam)
Unntatt offentlighet

FS 13/20:
Innspill til budsjettfordeling 2021 og strategiske satsinger innenfor UiTs rammer

FS 14/20:
Deltakelse i Erasmus Mundus Master´s Programme in Human Rights Policy and Practice

OS 6/20:
Orientering om gjennomgang av Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

OS 7/20:
Kvalitetsmeldingen 2020 HSL

Til stede på møtet:

Torunn Klemp (LEDER)
Urban Wråkberg (MEDL)
Kristian Osnes Aambø (MEDL)
Trude Steingård (MEDL)
Hilde Marie Pettersen (MEDL)
Sigrun Høgetveit Berg (MEDL)
Beate Steinveg (MEDL)
Geir Are Johansen (NESTL)
Trond Waage (VARA)