Møte 18. mar.. 2020 kl. 11:00 – 00:00

Sted: UiT Norges arktiske universitet - Campus Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


OS 3/20:
Referat og meldinger til fakultetsstyret ved HSL-fak 18.03.2020
Vis vedlegg
  • Møteprotokoll TU-HSL 25.2.2020 (Unntatt offentlighet)
  • Møteprotokoll TU-HSL 10.03.20 (Unntatt offentlighet)

OS 4/20:
Gjennomgang av økonomien ved enhetene HSL

FS 7/20:
Fordeling av rekrutteringsstillinger for 2021

FS 8/20:
Regnskap for HSL-fakulteett 2019 og utvikling i avsetninger

FS 9/20:
Oppnevning av innstillingsutvalg for tilsetting av instituttleder ved Senter for samiske studier

FS 10/20:
Oppnevning av innstillingsutvalg og intervjukomité for tilsetting av instituttleder ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid

Til stede på møtet:

Torunn Klemp (LEDER)
Urban Wråkberg (MEDL)
Kristian Osnes Aambø (MEDL)
Trude Steingård (MEDL)
Hilde Marie Pettersen (MEDL)
Sigrun Høgetveit Berg (MEDL)
Holger Pötzsch (MEDL)
Marie A. Sivertsen (MEDL)
Beate Steinveg (MEDL)
Geir Are Johansen (NESTL)