Møte 04. des.. 2019 kl. 09:00 – 12:00

Sted: Malangen Resort


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


OS 2/19:
Referat og meldinger til fakultetsstyret ved HSL - 04.12.2019

FS 46/19:
Oppfølging av årsplan for 2019

FS 47/19:
Oppfølging av Melding om forskning og utdanning 2018

FS 48/19:
Utlysning av instituttlederstilling (åremål) ved Senter for samiske studier

FS 49/19:
Utlysning av instituttlederstilling ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid

FS 50/19:
Tilsetting i stilling som instituttleder ved Institutt for språk og kultur, HSL-fakultetet
Unntatt offentlighet

FS 51/19:
Statusrapport informasjonssikkerhet 2019 fra HSL-fakultetet
Unntatt offentlighet

FS 52/19:
Sak FS Fordelinga av budsjett for HSL-fakultetet 2020

Til stede på møtet:

Torunn Klemp (LEDER)
Urban Wråkberg (MEDL)
Kristian Osnes Aambø (MEDL)
Trude Steingård (MEDL)
Sigrun Høgetveit Berg (MEDL)
Holger Pötzsch (MEDL)
Tarald Nikolaisen (MEDL)
Ragni Vik Johnsen (MEDL)
Geir Are Johansen (NESTL)
Marius Hole (VARA)