Møte 23. okt.. 2019 kl. 11:00 – 14:00


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling til fakultetsstyret ved HSL-fak 23.10.2019 Last ned Møteinnkalling til fakultetsstyret ved HSL-fak 23.10.2019
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


OS 1/19:
Referat og meldinger i fakultetsstyret ved HSL - 23. oktober 2019
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

FS 38/19:
Forskningsgruppeordningen ved HSL-fakultetet 2020-2023

FS 39/19:
Søknader om økonomisk støtte til utenlandsopphold i tilknytning til innvilget FoU-termin med oppstart i 2020

FS 40/19:
Gjennomgang av interne kriterier for tildeling av rekrutteringsstillinger

FS 41/19:
Innstillingsutvalg for tilsetting av instituttleder ved Institutt for språk og kultur

FS 42/19:
Godkjenning av fagplan for lektorutdanning for trinn 8 - 13 i språk og samfunnsfag

FS 43/19:
Godkjenning av fagplan for masterprogram i barnevern

FS 44/19:
Delegering av myndighet for oppnevning av bedømmelseskomiteer for vitenskapelige stillinger ved HSL-fakultetet

FS 45/19:
Handlingsplan for reduksjon i midlertidige stillinger ved HSL-fakultetet

Til stede på møtet:

Torunn Klemp (LEDER)
Urban Wråkberg (MEDL)
Kristian Osnes Aambø (MEDL)
Trude Steingård (MEDL)
Hilde Marie Pettersen (MEDL)
Sigrun Høgetveit Berg (MEDL)
Holger Pötzsch (MEDL)
Ragni Vik Johnsen (MEDL)
Geir Are Johansen (NESTL)
Marius Hole (VARA)