Møte 02. nov.. 2023 kl. 11:00 – 15:00

Sted: UiT Norges arktiske universitet Campus Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


OS 5/23:
Referat og meldinger til fakultetsstyret HSL 02.11.2023

FS 26/23:
Budsjett- og økonomirapport per 2. tertial 2023

FS 27/23:
Statusrapport sikkerhet, beredskap og personvern 2023 - behandling i fakultetsstyret HSL
Unntatt offentlighet

Til stede på møtet:

Toini Løvseth (LEDER)
Brynjar Sollid (MEDL)
Gøril Johansen (MEDL)
Tobias Hjermann (MEDL)
Rune Rafaelsen (NESTL)
Mariann Solberg (VARA)
Stine Agnete Sand (VARA)
Petia Menkova (VARA)